• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginhallitus

Rovaniemen kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia. Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty hallinto- ja johtosäännössä. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat valmistelevat ja esittelevät kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

 

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Päätöksistä lähetetään tiedotusvälineille  ennakkotiedote, joka julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla "Rovaniemi tiedottaa" -uutiskategoriassa. 

 

 

Kaupunginhallituksen kokoonpano 2017:

 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen  
Liisa Ansala,    pj.          Kesk      Lasse Kontiola Kesk 
Maarit Airaksinen, 1. vpj Kok Leena Harju-Autti Kok
Reijo Sulasalmi,   2. vpj SDP Antti Liikkanen SDP
Terhi Suoraniemi  SDP  Iiris Satamo  SDP
Maarit Simoska Kesk  Seija Karvo  Kesk 
Riku Tapio  Kesk  Aarne Jänkälä  Kesk 
Susanna Junttila Kesk  Merja Mäntyniemi Kesk 
Juhani Juuruspolvi  Kok Heikki Poranen  Kok
Jarmo Juntunen PS Mika Mikkonen PS
Liisa Helin PS Annika Mellajärvi   PS
Aatos Nätynki Vas Jaakko Portti  Vas 

 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunki
PL 8216,  96101 Rovaniemi
Fax: 016 322 6450

Kaupunginhallitukselle osoitetun palautteen voi lähettää kaupunginsihteerin  sähköpostiin: kaisa.laitinen[at]rovaniemi.fi.

Jäsenen henkilökohtainen sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.