• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kaupunginvaltuusto

Rovaniemen  kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.  Nykyinen toimikausi on 2017 - 2021.  Kaupunginvaltuustossa on 51  jäsentä.  

Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuusto kokoontuu 5.9.2019 alkaen väliaikaisesti Keltakankaan koululla, Viirinkankaantie 1. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla


Ennakkotiedote valtuuston päätöksistä lähetetään sähköpostilla tiedotusvälineille välittömästi kokouksen päätyttyä ja tiedote julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla "Rovaniemi tiedottaa" -uutiskategoriassa

Valtuuston kokousten lisäksi valtuusto voidaan kutsua koolle ennalta ilmoitettuna aikana selostustilaisuuksiin/kyselytunnille, jossa annetaan tietoja ja selvityksiä valtuuston seuraavassa kokouksessa käsiteltävistä asioista ja jossa valtuutetut voivat tehdä niihin tai muihin ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysymyksiä. Tilaisuudet ovat avoinna yleisölle. Tilaisuudet pidetään normaalisti valtuustoa edeltävänä torstaina klo 16.00-18.00, osoite Viirinkankaantie 1.

Valtuuston kyselytuntia varten valtuustoryhmä tai valtuutettu voi jättää kaupunginhallitukselle osoitetun kysymyksen kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään neljä päivää ennen kyselytuntia kaupunginkansliaan. Lisäksi käsittelyyn voidaan ottaa myös tämän jälkeen esitettyjä kysymyksiä valtuuston puheenjohtajan harkinnan mukaan.

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä taloudellista valtaa käyttäessään.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös palvelukeskuksille  laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen sekä osavuosiraportoinnin avulla.

Kaupunginvaltuustolle osoitetun palautteen voi  lähettää kaupunginsihteerin sähköpostiin: kaisa.laitinen[at]rovaniemi.fi.  Jäsenten yhteystiedot löytyvät oikealla olevasta liitetiedostosta.

Valtuustopaikat jakautuvat vaalituloksen mukaan seuraavasti: Kolme suurinta puoletta ovat keskusta (16 paikkaa), kokoomus ja SDP (molemmilla 10 paikkaa). Vasemmistoliitolla on valtuustossa kuusi paikkaa, perussuomalaisilla neljä, vihreillä kolme ja kristillisdemokraateilla kaksi.

Rovaniemen kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto kaudelle 1.6.2019-31.5.2021 on seuraava:

Pj. Heikki Autto (Kokoomus) 
1. vpj. Susanna Junttila (Keskusta) 
2. vpj. Johanna Ojala-Niemelä (SDP) 
3. vpj. Aatos Nätynki (Vas.)