• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §).  Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.
Lähetetty asia kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi sinne, mihin se kuuluu. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin. Lähettäjä saa aina paluupostia, jossa hänelle kerrotaan asian diaarinumero sekä minne asia on toimitettu.

Kuntalaisen lähettämä viesti saa olla vapaamuotoinen eikä vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille tai johtaakseen muihin toimenpiteisiin. Lähettäjän tulee kuitenkin ilmoittaa viestissä myös muut yhteystietonsa sähköpostiosoitteen lisäksi, jotta mahdollinen myöhempi yhteydenotto olisi mahdollista.

Aloitteen voi tehdä

 • kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun sähköisellä lomakkeella 
 • sähköpostilla kirjaamoon 
 • vapaamuotoisella kirjeellä 
  Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kaupungin kirjaamoon. Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero). Osoita aloite asiaa koskevan viraston virastopäällikölle tai lautakunnan puheenjohtajalle.

 


 Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelu on avattu käyttöön 10. syyskuuta 2013






Aloitteen / kirjelmän laatiminen

 

Hyvä aloite

 • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
 • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
 • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
 • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
 • sisältää yhteystietosi.

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää. Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Laita aloitteeseen myös yhteystiedot. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Ota yhteyttä
Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7, PL 8216
96101  Rovaniemi
puh.   016 322 6860
faksi   016 322 6021
kirjaamo[at]rovaniemi.fi
Liitetiedostot