• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Lauta- ja johtokunnat
Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja jaostot  


Linkki kokousasiakirjoihinLautakuntien ja johtokuntien
esityslistat ja pöytäkirjat ovat
pääsääntöisesti julkisia.Luottamushenkilöorganisaatio 2020

     

Lauta- ja johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä. Lauta- ja johtokuntien  jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lauta- ja johtokunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa.

 


 

 

Luottamushenkilöorganisaatio 31.12.2019 saakka

2015 Toimielinorganisaatio.gif