• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Aluelautakunnat

Rovaniemellä toimii kuusi aluelautakuntaa. Aluelautakunnat vastaavat toimivaltansa rajoissa toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä tehtävistä, sekä perusopetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluista valtuuston talousarviossa hyväksymien määrärahojen puitteissa. 

Aluelautakuntien yleisenä tehtävänä on alueen elinympäristön kehittämistehtävät sekä alueensa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Aluelautakunnat antavat lausuntoja toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavojen muutoksista. 

Aluelautakunta-alueet ja kylät 31.12.2017:
-  Yläounasjoki, 579 asukasta 
-  Alaounasjoki, 1500 asukasta 
-  Yläkemijoki,  928 asukasta 
-  Alakemijoki, 2890 asukasta 
-  Sodankyläntien suunta, 637 asukasta 
-  Ranuantien suunta, 571 asukasta

 

Avaa kartta isompana


Ota yhteyttä

Alueelliset palvelut:
Koskikatu 27, B 2. krs
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Alueellisten palvelujen johtaja
Heli Välikangas
0400 696 834
heli.valikangas(at)rovaniemi.fi

Aluesihteeri
Satu Tuovinen, vs. -29.2.2020
050 349 6106
riina.koskiniemi(at)rovaniemi.fi