• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunta johtaa ja kehittää elinvoimapalvelut -toimialan palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Elinvoimalautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena. Elinvoimalautakunnalle kuuluu myös omistajaohjaustehtäviä.

Elinvoimalautakunta toimii liikennepalvelulaissa määriteltynä tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Rovaniemen kaupungin alueella, ja vastaa EU:n palvelusopimusasetuksessa (PSA) ja liikennepalvelulaissa paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle säädetyistä tehtävistä joukkoliikenteen osalta.

 

Elinvoimalautakunta vastaa:

1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista;

2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista;

3. paikkatieto- ja tonttipalveluista;

4. elinkeino- ja yrityspalveluista;

5. kansainvälisistä palveluista;

6. maaseudun ja kylien kehittämispalveluista;

7. työllisyyspalveluista;

8. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

 

Elinvoimalautakunnan tehtävät on määritelty tarkemmin Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020 pykälässä 34.

Elinvoimalautakunnan jätehuoltojaoston ja kylien kehittämisjaoston tehtävistä ja toimivallasta säädetään hallintosäännön 35 ja 36 pykälissä.

 

Elinvoimalautakunnan kokoonpano 2020 – 5/2021

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj. Petteri Pohja

Veli-Matti Kilpimaa

Kok.

Vpj. Kaisu Huhtalo

Jaana Kupulisoja

Kesk.

Heikki Poranen

Kari Tuominen

Kok.

Katja Lindholm

Anna Paavola

Kok.

Anna-Maria Alaluusua

Päivi Alanne-Kunnari

Kesk.

Aarne Jänkälä

Jukka Sirviö

Kesk.

Lauri Ylipaavalniemi

Ari Karvo

Kesk.

Mikko Lempiäinen

Hannu Puhalainen

SDP

Minna Muukkonen

Milla Asikainen

SDP

Marianna Mölläri

Anu Yrjänheikki

PerusS

Jaakko Portti

Jaakko Soppela

Vas.

Kaupunginhallituksen edustaja

Hannu Ovaskainen

 

Maarit Simoska

 

Nuorisovaltuuston edustaja

Lumi Honkala

 

Emilia Kunnari

 

 

Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunginkirjaamo
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Puh: +358 16 322 6014
kirjaamo@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimittaminen
ma-pe kello 9.00-15.00
Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste
Rinteenkulma Kauppakeskus 2-kerros
Koskikatu 25, PL 8216
96100 Rovaniemi

Elinvoimalautakunta
Esittelijä, elinvoimajohtaja
Jukka Kujala
puh. 040 640 2718

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Liitetiedostot