• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on johtaa elinkeinopolitiikkaa ja vastata siitä, että elinkeinojen kehittämispalvelut ja työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut järjestetään valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa. Lisäksi konsernijaoston tehtävänä on arvioida ja seurata elinkeinotoiminnan palvelutarpeita ja tehtyjen palvelusopimusten toteutumista.

Konsernijaosto koordinoi elinkeino- ja työllisyyshankkeita ja toimii yhteistyössä rahoittajien kanssa sekä kehittää elinkeinoelämää edistävää paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Konsernijaosto hyväksyy elinkeinojen kehittämiseen liittyvät palvelusopimukset ja kehittämishankkeiden asettamispäätökset.

Konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet:

 Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen
 Pj Liisa Ansala Sanna Karhu
 Vpj Juhani Juuruspolvi Matti Henttunen
Hannu Ovaskainen Heikki Luiro
Päivi Alaoja Sanna Luoma
Maria-Riitta Mällinen Terhi Heikkilä
Esko-Juhani Tennilä Jaakko PorttiOta yhteyttä

Rovaniemen kaupunki
PL 8216,  96101 Rovaniemi

Jäsenen henkilökohtainen sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi.