• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Koulutuslautakunta

Koulutuslautakunnan tehtävät

Koulutuslautakunnan tehtävänä on opetus- ja koulutuspalvelujen järjestäminen.

Koulutuslautakunta vastaa seuraavien lakien mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä:

1.    perusopetuslaki ja -asetus
2.    lukiolaki ja -asetus
3.    taiteen perusopetuslaki ja -asetus
4.    ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki ja -asetus
5.    vapaasta sivistystyöstä annettu laki ja -asetus
6.    laki lasten päivähoidosta

Koulutuslautakunnan erityinen ratkaisuvalta

Koulutuslautakunta

 1. Ratkaisee kaupungille edellä mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvallan edelleen delegoinnista Rovaniemen kaupungin hallintosäännön III luvun §:n 11 mukaisesti

 2. Nimeää koulujen johtokuntien jäsenet vanhempainkokousten esitysten perusteella koulujen oppilaiden vanhemmista ja henkilökunnan esitysten perusteella koulujen henkilökunnasta sekä päättää johtokuntien tehtävistä

 3. Päättää palvelusopimusten perusteeksi palveluverkosta valtuuston päättämien palvelujen järjestämisen yleisten periaatteiden ja linjausten mukaisesti

 4. Antaa lausunnon vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen ja asemakaavojen muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueittensa palvelujen näkökulmasta. 

 

 Koulutuslautakunnan kokoonpano 2013 - 2016

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Pertti Lakkala, kesk
vpj. Tiina Outila, vas
Pekka Lehto, kesk
Anja Joensuu, kesk
Sirpa Somby, kesk
Kirsi Suoheimo, kok
Jukka Karppinen, kok
Pirita Nenonen, PerusS
Timo Tolonen, PerusS
Jari Paksuniemi, SDP
Saara Koikkalainen, SDP        

Mikko Lindroos
Tuula Haverinen
Dale Raheemi
Reetta Paukkunen
Pirjo Kumpula
Yeasmin Nafisa
Jari Simola
Annika Mellajärvi
Rauno Jaakola
Timo Lappalainen
Marjo Rundgren        

                                                                                               
                                  

Ota yhteyttä
Kaupungin kirjaamo
Hallituskatu 7
PL 8216, 96101  Rovaniemi
puh.  016 322 6014
fax.   016 322 6450
kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Koulutuslautakunnan esittelijä
Antti Lassila
sivistysjohtaja
016 322 6530