• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Päätöksenteko
Koulutuslautakunta

Koulutuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Koulutuslautakunta johtaa ja kehittää koulutuspalvelujen toimialaa ja vastaa toimialan palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Koulutuslautakunnan tehtävänä on opetus- ja koulutuspalvelujen sekä lasten päivähoitopalvelujen tuottaminen. Koulutuslautakunta antaa lausunnot vaikutuksiltaan merkittävien yleis- ja asemakaavojen sekä niiden muutosten hyväksymisen vaikutuksista tehtäväalueillaan.

Koulutuslautakunta vastaa: perusopetuslaista, lukiolaista, taiteen perusopetuslaista, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetusta laista, vapaasta sivistystyöstä annetusta laista sekä laista lasten päivähoidosta ja niiden nojalla annettujen asetusten mukaan kaupungille kuuluvista tehtävistä, sekä ratkaisee kaupungille mainittujen lakien mukaan kuuluvat asiat, jollei lautakunta ole päättänyt ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä.

Koulutuslautakunta hyväksyy toimialaansa kuuluvien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen perusteet ja kriteerit niin oman toimialansa kuin aluelautakuntienkin osalta.

 Koulutuslautakunnan kokoonpano 2017 - 2021

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Pertti Lakkala, kesk
vpj. Sanna Luoma, kok
Sakke Rantala, kesk
Anni-Sofia Sihvo, kesk
Marjatta Koivuranta, kesk
Veli-Matti Kilpimaa, kok
Piia Hanni, kok
Timo Tolonen, PerusS
Saara Koikkalainen, SDP
Antti Väänänen, SDP
Tiina Outila, Vas        

Ville Impiö
Rosa Vetri
Heikki Lindroos
Raija Kivilahti
Pirjo Kumpula
Markku Kallinen
Jari Simola
Ari Paldan
Elina Holm
Jussi Nikula
Saara Hartzell

Juhani Juuruspolvi, kaupunginhallituksen edustaja
Sara Tuisku, kaupunginhallituksen varaedustaja
Samu Nukarinen, nuorisovaltuuston edustaja
Saika Hasnat, nuorisovaltuuston varaedustaja

                                  

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupunginkirjaamo
PL 8216, 96101 Rovaniemi
Puh: +358 16 322 6014
kirjaamo@rovaniemi.fi

Asiakirjojen toimittaminen
ma-pe kello 9.00-15.00
Osviitta asiakaspalvelu, Rovaniemen Olkkari Hyvinvointi- ja palvelupiste
Rinteenkulma Kauppakeskus 2-kerros
Koskikatu 25, PL 8216
96100 Rovaniemi

Koulutuslautakunnan esittelijä
Antti Lassila, toimialajohtaja
040 586 2075

varaesittelijä
Risto Varis, hallintopäällikkö
040 650 7757

pöytäkirjanpitäjä
Seija Arkimo, hallintosihteeri
050 315 1424