• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

 Taajamametsät 2019

Taajamametsällä tarkoitetaan luonnontilaista tai lähes luonnontilaista pienehköä metsäaluetta asutuksen välittömässä läheisyydessä. Ne toimivat rakennetun ympäristön melusuojana, näköesteenä, pölynsitojana ja samalla ”pehmentävät maisemaa. Toimivat usein yllättävän monipuolisen kaupunkieläimistön suojapaikkana, tarjoten suojaa ja ravintoa, niin pikkulinnuille ja jäniksille, kuin myös hirville.

Näitä alueita hoidetaan mm. liiallista vesakkoa poistamalla ja puustoa harventamalla, tarkoituksena saada viihtyisä, monimuotoinen ja turvallinen taajamametsä.

Taajamametsiä on Rovaniemen kaupungin asemakaavoitetulla alueella yhteensä n. 1000 ha.

Tänä vuona isompia hoitokohteita on mm.  Länsikankaan alueella Korkalovaarassa, Nivanvaarassa ja  Syväsenvaarassa.

Tarkemmat tämän vuoden hoitokohteet ilmenee liitetiedostosta. Hoitotyöt aloitetaan alkukesän aikana. Suurempien hoitoalueiden työt painottuvat syksylle.

Näiden kohteiden lisäksi suoritetaan kevyempiä hoitotöitä useissa pienemmissä kohteissa, esim. katujen ja teiden reuna-alueiden vesakkoa poistamalla.

POLTTOPUUN MYYNTI

Rovaniemen kaupunki myy metsien hoidosta kertynyttä puutavaraa polttopuuksi.

Tällä hetkellä kaupunki ei järjestä polttopuun myyntiä, mutta tiedotamme lisää polttopuun myynnin järjestelyistä toukokuun loppupuolella


Metsienhoidosta lisätietoja antaa : Tekninen osasto, metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen, 0400-695 012