• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

 Taajamametsät 2019

Taajamametsällä tarkoitetaan luonnontilaista tai lähes luonnontilaista pienehköä metsäaluetta asutuksen välittömässä läheisyydessä. Ne toimivat rakennetun ympäristön melusuojana, näköesteenä, pölynsitojana ja samalla ”pehmentävät maisemaa. Toimivat usein yllättävän monipuolisen kaupunkieläimistön suojapaikkana, tarjoten suojaa ja ravintoa, niin pikkulinnuille ja jäniksille, kuin myös hirville.

Näitä alueita hoidetaan mm. liiallista vesakkoa poistamalla ja puustoa harventamalla, tarkoituksena saada viihtyisä, monimuotoinen ja turvallinen taajamametsä.

Taajamametsiä on Rovaniemen kaupungin asemakaavoitetulla alueella yhteensä n. 1000 ha.

Tänä vuona isompia hoitokohteita on mm.  Länsikankaan alueella Korkalovaarassa, Nivanvaarassa ja  Syväsenvaarassa.

Tarkemmat tämän vuoden hoitokohteet ilmenee liitetiedostosta. Hoitotyöt aloitetaan alkukesän aikana. Suurempien hoitoalueiden työt painottuvat syksylle.

Näiden kohteiden lisäksi suoritetaan kevyempiä hoitotöitä useissa pienemmissä kohteissa, esim. katujen ja teiden reuna-alueiden vesakkoa poistamalla.

POLTTOPUUN MYYNTI

Rovaniemen kaupunki myy metsien hoidosta kertynyttä puutavaraa polttopuuksi.

Polttopuunmyynnistä vastaa Lapin Metsäpalvelut Oy, kuitenkin kaupungin nimissä. Rovaniemen kaupunki suorittaa laskutuksen. Polttopuita voi tiedustella numerosta 040 7747700

 Metsienhoidosta lisätietoja antaa : Tekninen osasto, metsätalousinsinööri Kari Lukkarinen, 0400-695 012