Etusivu>Palvelut>Asuminen>Asumisen tuet ja lainat
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Asuminen

Asumisen tuet ja lainat

Yleinen asumistuki

KELA myöntää yleistä asumistukea ruokakunnalle, jonka tulo- ja varallisuustilanne sitä edellyttävät. Ruokakunnan muodostavat kaikki samassa asunnossa asuvat henkilöt. Asumistuki myönnetään ruoka-kunnalle yhteisesti. Yleistä asumistukea voivat saada yksinasuvat ja perheelliset, sekä opiskelijat joilla ei ole oikeutta opiskelijan asumislisään. Yleistä asumistukea haetaan KELAn paikallistoimistosta Asumistukea maksetaan korkeintaan 80% kohtuullisista asumismenoista. Kelan laskurilla voit laskea arvion asumistuen määrästä. Muista, että tulos on aina vain suuntaa-antava.

Lisää yleisestä asumistuesta KELAn sivuilta.

Asumistukihakemukseen tarvitset:

 • Kopio vuokrasopimuksesta
 • Todistus asumisesta. Lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa isännöitsijä, talonomistaja tai huoltoyhtiön edustaja
 • Kuitti viimeksi maksetusta vuokrasta
 • Työssäkäyvältä selvitys palkkatuloista
 • Työttömältä selvitys työttömyyskorvauksesta
 • Selvitys omaisuudesta, veloista ja pääomatuloista

KELAn sivuilta löydät liitteisiin tarvittavat  lomakkeet

Huom! Jos saat asumistukea. Muista ilmoittaa tulojesi muutokset KELAan!

 

Opiskelijan asumislisä

Opiskelijan asumista tuetaan opintotuen osana maksettavalla asumislisällä. Asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumismenoja ei oteta huomioon 252 € ylittävältä ja 33,63 € alittavalta osalta. Asumislisä on siten 26,90 - 201,60 € kuukaudessa.

Vanhempien tulot vaikuttavat asumislisään alle 18-vuotiailla, kun hakija opiskelee muussa kuin korkeakoulussa ja on naimaton ja lapseton.

Lisätietoja, ohjeita ja lomakkeita löydät KELAn nettisivuilta 

Huom! Mikäli olet oikeutettu oppilaitoksen maksuttomaan asuntolapaikkaan, sinulla ei ole oikeutta asumislisään, ellei ole erityisen painavia syitä sille, että et voi ottaa vastaan asuntolapaikkaa