• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Vanhus_parveke_PU.jpg

Kotihoito

Kotihoidon palveluja ovat palveluohjaus, kotisairaanhoito, kotipalvelu ja päiväpalvelu sekä tukipalvelut.
VanhuksenKadet_PU.jpg

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu päivittäistä hoivaa tarvitseville vanhuksille. Palveluasumisen yksiköt sijaitsevat eri puolilla Rovaniemeä.
Terveyskeskussairaala_PU.jpg

Terveyskeskussairaala

Terveyskeskussairaala ja kotisairaala tarjoavat perusterveydenhuollon hoidon ja hoivan rovaniemeläisille.
Ota yhteyttä

Vs. palvelualuepäällikkö
Anneli Ylitalo
016 322 8031
040 586 1208

Ympärivuorokautisen hoidon ja sairaalapalveluiden palveluesimies
Sirkka Peltola
016 322 6623


Kotihoito / Vs. palveluesimies
Sanna Lampinen
016 322 8283

Ikäosaamiskeskus palveluesimies
Maija Kaikkonen
016 322 8437

linkki_virtu.fi_kysy.png


 Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut