• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Jaksohoito Rovaniemen kaupungin yksiköissä

Jaksohoidon ensisijaisena tavoitteena on kotona asumisen tukeminen, siirtäen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

 • Omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät
 • omaisen/läheisen lepo, matka, sairastuminen
 • sairaus, tutkimus, hoito
 • käytöshäiriöt -> tilanteen tilapäinen rauhoittaminen
 • akuutti kriisitilanne
 • Palvelutarpeen arviointi ja kartoitus

 

Jakson aikana tuetaan omatoimisuutta kuntouttavalla työotteella, mahdollistaen kotiin paluun.

Jaksoaika ja -paikka räätälöidään palvelutarpeen ja vapaana olevien paikkojen mukaan, tavallisimmin 5 - 10 päivää.

Pidemmiltä jaksoilta kotiutuminen voi olla vaikeampaa.

Jaksohoitoa toteutetaan tehostetussa palveluasumisessa tai hoivaosastolla.

SAS-hoitaja myöntää jaksohoitoon maksusitoumuksen.

Palvelusetelillä toteutettavat jaksot tällä hetkellä Veljeskodilla.

Ota yhteyttä

Sas-hoitaja
Leena Rusanen
016 322 6631

Liisa Penttinen
016 322 4647

Laitinen Petra
016 322 4262

Tiedostot