• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Kotipalvelu

Kotipalvelu on asiakkaan auttamista
päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei itse selviydy.

Se on perushoitoa ja huolenpitoa, omatoimisuuden ja
sosiaalisen kanssakäymisen tukemista ja edistämistä.

Kotipalvelun maksut määräytyvät palveluiden laadun,
määrän ja asiakkaiden bruttotulojen mukaan.

Kotipalvelua haetaan ottamalla yhteyttä Nestoriin

Nestori neuvontapiste kertoo ja ohjaa
- kotihoidon palveluista
- turvapuhelinasioista
- omaishoidon tuesta
- tarvittaessa palvelutarpeen arvioiminen kotona
- palveluasumiseen hakeutuminen
   ja jaksohoito

Ota yhteyttä

Nestori on avoinna
arkisin klo 9 - 14 
Pohjolankatu 2
016 322 2580