• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Tukipalvelut
Vapaaehtoisjärjestöt ja vapaaehtoistyö

Rovaniemellä on paljon vapaaehtoistoimintaa, jonka avulla lisätään ikäihmisten osallisuutta, turvallisuutta ja välittämistä.

Neuvokkaan vapaaehtoistyön keskus tarjoaa vapaaehtoistyöntekijöille mielekästä tekemistä ja keskitetyn vapaaehtoistyön välitys-, koulutus- ja työnohjauspisteen sekä välittää maksuttomia vapaaehtoistyön palveluita kuten henkilökohtaisia tukihenkilöitä, saattajia asiointikäynneille ja kulttuuritapahtumiin sekä ryhmätukea kohtaamispaikoilla ihmisten kotona selviytymiseen sekä virkistyshetkiä palveluyksiköihin.

Punaisen Ristin vapaaehtoisessa ystävätoiminnassa on sekä pidempiaikaisia tehtäviä esim. henkilökohtaisena ystävänä tai lyhytaikaisia kertaluonteisia tehtäviä, kuten saattajana toimiminen.

Rovaniemen seurakunnan diakonian vapaaehtoistyötä on mm. Helmikammari Ikäihmisten kohtaamispaikka ja Lähimmäispalvelu.

Eläkeläisjärjestöt
Eläkeläisjärjestöjen tehtäviä ovat eläkeläisten etujärjestönä toimimisen lisäksi edistää eläkeläisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhdessäolo ja harrastaminen toteutuvat tilaisuuksien, tapahtumien, juhlien, ohjelmien ja matkojen tai lomien muodossa. Eläkeläisjärjestöillä voi olla vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaa. Monilla järjestöillä on lisäksi kulttuuri-, kurssitoimintaa tai koulutusta.

Ikäihmisten turvallisuuteen liittyviä sivustoja

Vanhustyön keskusliiton sivustolta löytyy turvallisuustietoa ikäihmisille mm. Turvallisia vuosia -opas ja Turvaohjeita senioreille -opas.

Muistiliitolla on Turvallisuus -sivusto, jossa on turvallinen arki -tietopankki muistisairauteen sairastuneille henkilöille, muistisairaan läheisille, ikääntyneille puolisoille ja ammattihenkilöstölle. Muistiliitolla on myös ajankohtainen Välitä muista teema.