• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ikäihmiset
Muistipoliklinikka

 muistikuva1.jpg

Kuvasisällön saa suuremmaksi klikkaamalla kuvaa. 

Muistihoitaja tekee muistin laajemmat tutkimukset testien ja haastattelujen avulla. Tarvittaessa hän tekee lähetteet laboratoriokokeisiin ja lähettää tiedot tiimilääkärille, joka päättää jatkotutkimuksista. Muistihoitaja ottaa yhteyttä, mikäli tutkimuksia jatketaan muistipoliklinikalla.

Geriatri ottaa vastaan tiimilääkärin lähetteellä yli 65 vuotiaat.

Muistikoordinaattori toimii asiakkaan ja hänen perheensä tukena muistisairauden toteamisen jälkeen. Hän tapaa heitä muistipoliklinikalla ja kotikäynneillä sairauden eri vaiheissa. Yhteyttä pidetään myös puhelimitse.

Ota yhteyttä

Muistipoliklinikka
Pohjolankatu 2  2.krs 
96100 Rovaniemi

Muistihoitaja
Airi Räisänen
040 702 4967

Muistihoitaja
Päivi Koivuperä
040 192 8122

Muistikoordinaattori
Irma Kallatsa
050 575 2448