• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 173 tontti 3, Myllyojantie 6
 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 3. kaupunginosan korttelin 173 tontille 3 toteuttaa tehokkaampaa täydennysrakentamista. Tutkitaan AP tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinkerrostalojen tontiksi AK. Valmisteluvaiheen kuulutus 1.7.-30.7.2019.
1.7.2019

Vartioniemen asemakaava, tila 698-409-36-43
 Maanomistajan tavoitteena on saada omistamansa tila kaavoitettua viereisen asemakaavoitetun alueen tapaan pientaloalueeksi. Vireilletulo nähtävillä 1.7.-30.7.2019.
25.6.2019

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021-9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie alue
 

Tekninen lautakunta on 15.6.2010 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 9. kaupunginosan Eteläkeskuksen alueella. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa voimassa olevan Rovaniemen yleiskaavan 2015 mukaisesti liiketoiminnan ja palveluiden tarpeisiin.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 24.6.-23.7.2019


24.6.2019

Auttijärven ranta-asemakaava
 Metsähallitus sekä yksityiset maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-alueille. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 24.6.-23.7.2019.
18.6.2019

3. kaupunginosa kortteli 121 tontti 17, Pohjolankatu 37
 

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää asemakaava muutoksen tutkimisen 3. kaupunginosan tontilla 17 sekä katualueella. Kaavoituksessa tutkitaan tontilla olevan rakennuksen suojelutarve sekä kiinteistön suhde katualueeseen.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.5.-20.6.2019


22.5.2019

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1177 tontti 3, Kulpinranta 1
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontille 3 toteuttaa voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampaa täydennysrakentamista. Tutkitaan AO tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinpientalojen tontiksi AP.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.5-20.6.2019


21.5.2019

Asemakaavan muutos 5.kaupunginosa kortteli 538, tontti 3, Sivutie 4
 

Yksityinen maanomistaja esittää tontin käyttötarkoituksen muuttamista pientaloasumisesta kerrostaloasumiseen.
Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.


20.5.2019

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 61, Vapaudentie 1
 Vapaudentien alussa oleva Liike- ja Toimistorakennusten korttelialue, jolle suunnitellaan uusia kerrostaloja asuin- ja liiketoimintakäyttöön. Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.
20.5.2019

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa ranta-alue, Venetie
 Venetien päässä oleva uimalaitos- ja ranta-alue, jolle suunnitellaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.

20.5.2019

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, Jääskönpuisto
 Kaavan tarkoituksena on tutkia, voidaanko 5. kaupunginosan Jääskönpuistoon kaavoittaa asuinpientalojen korttelialue  AP I, tehokkuudella e=0,25.
Valmisteluvaihe nähtävillä 22.5.-4.6.2019.


17.5.2019

Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekylähanke
 Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.
17.5.2019

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 191 sekä katu- ja virkistysalue, Talvitie
 Arina Kiinteistöt oy on hakenut asemakaavan muutos kortteliin 191 tarkoituksena saada sijoitettua tontille päivittäistavarakauppa sekä polttoaineen jakelupiste. Ehdotusvaihe nähtävillä 22.5.-20.6.2019.
17.5.2019