• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta.

Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018


19.3.2019

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021-9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie alue
 

Tekninen lautakunta on 15.6.2010 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 9. kaupunginosan Eteläkeskuksen alueella. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa voimassa olevan Rovaniemen yleiskaavan 2015 mukaisesti liiketoiminnan ja palveluiden tarpeisiin.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 18.3.-5.4.2019


15.3.2019

Koskenkylän osayleiskaava
 Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Koskenkylän alueen maankäyttö sekä kylän elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omistamille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.
13.3.2019

Asemakaava-alueen laajentaminen 14. kaupunginosa, Ojanperän alue
 Rovaniemen kaupunki pyrkii asemakaavalla turvaamaan pientalotonttivarantoa. Suunnittelualue on asemakaavatonta ja se rajoittuu asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueelle on annettu kielteisiä päätöksiä suunnittelutarveratkaisuista ja rantapoikkeamispäätöksistä, koska alueen maankäyttö on tarkoituksenmukaisinta ratkaista asemakaavoituksella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 14.1.2019 edellyttänyt asemakaavoituksen pikaista käynnistämistä Ojanperän alueelle.
13.3.2019

Sinettäjärven osayleiskaava
 Osayleiskaavan tarkoituksena ja tavoitteena on ratkaista Sinettäjärven alueen maankäyttö sekä alueen elinvoimaisuuden turvaaminen. Ratkaisussa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet. Yleiskaavoitus on käyttökelpoisin välinen maaseutumaisen alueen maankäytön suunnitteluun pääasiassa yksityisten omista-mille alueille. Osayleiskaavasta tulee suoraan rakentamista ohjaava (MRL 44.1 § ja MRL 72.1 §) oikeusvaikutteinen yleiskaava.
13.3.2019

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 191 sekä katu- ja virkistysalue, Talvitie
 Arina Kiinteistöt oy on hakenut asemakaavan muutos kortteliin 191 tarkoituksena saada sijoitettua tontille päivittäistavarakauppa sekä polttoaineen jakelupiste. Valmisteluvaihe nähtävillä 18.3.-5.4.2019.
12.3.2019

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
 Pounikkotien virkistysalueen täydennyskaavoituskohde. Virkistysalueelle suunnitellaan kaavoitettavaksi pientalotontteja. Valmisteluvaihe nähtävillä 18.3-5.4.2019
8.3.2019

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4. kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Ounasvaara
 

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus tutkia ja selvittää alueen nykytoiminnot ja laajentamistarpeet sekä alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisut. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen ja tonttijaon 18.2.2019 (8 §)

 


27.2.2019

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2
 

Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on ollut yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista peruskorjausta.Teknisen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan (12.4.2018) päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle tontin asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Kaavamuutosprosessissa tutkittaisiin tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien käyttötarkoitusta, mittakaava sekä rakennustapaa.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 25.2.-26.3.201921.2.2019

Asemakaavan muutos Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueella, Jäämerentie
 Koskipuiston aluetta on tarkoitus kehittää nykyisten toimintojen pohjalta. Suunnittelun kautta pyritään tehostamaan Koskipuiston käyttöä ja viihtyisyyttä.

 

Valmisteluvaiheen kuuleminen 25.2.-11.3.2019


21.2.2019

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa pysäköinti- ja virkistysalueet, Pieskätie
 Yksityisten maanomistajien hakemus jossa tavoitellaan sijoittaa alueelle pientaloasumista. Valmisteluvaihe nähtävillä 25.2.-11.3.2019.
19.2.2019

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1116 tontti 2, Lankkutie 50
 Yksityisten maanomistajien tavoite jakaa tontti 2 kahdeksi erilliseksi omakotitontiksi. Ehdotusvaiheen kuuleminen 25.2.-26.3.2019 sekä tonttijako.
18.2.2019