• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 549 tontti 2, Viirinkankaantie 33
 Maanomistajan hakemus, jossa pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla. Valmisteluvaihe nähtävillä 23.12.2019-10.1.2020.
19.12.2019

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa ranta-alue, Venetie
 Venetien päässä oleva uimalaitos- ja ranta-alue, jolle suunnitellaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Valmisteluvaihe nähtävillä 23.12.2019-10.1.2020.

17.12.2019

Ranta-asemakaavan muutos, Marrasjärvi tila 698-405-5-13
 

Käytöstä poistuneen maatalousalueen osittainen muuttaminen loma-asumiseen. Vireilletulo nähtävillä 23.12.2019-10.1.2020.


16.12.2019

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa pysäköinti- ja virkistysalueet, Pieskätie
 Yksityisten maanomistajien hakemus jossa tavoitellaan sijoittaa alueelle pientaloasumista. Ehdotusvaihe nähtävillä 23.12.2019-21.1.2020.
16.12.2019

Ranta-asemakaavan muutos, Marrasjärvi tila 698-405-17-22
 Marrasjärvellä olevan tilan maanomistajat ovat hakeneet muutosta voimassa olevaan ranta-asemakaavaan. Muutoksessa tilan käyttötarkoitukset maatilan talouskeskus ja maatalousalue muutettaisiin loma-asumiskäyttöön. Valmisteluvaihe nähtävillä 17.10.-30.10.2019.
16.12.2019

Asemakaavan ja tonttijaon muutos tonteilla 13-27-1 ja 2 sekä katualueet, Purupihkankatu
 

Ylikylän koulun viereiselle Purupihkankadulle on laadittu katusuunnitelma, jonka mukaan korttelissa 27 olevan ohjeellisen rivitalotontin 1 pohjoiskulmauksesta tulisi liittää n. 33 m2 suurinen kaistale katualueeseen. Asemakaavan muutoksella ko. maakaistale on tarkoitus liittää katualueeseen ja samalla muutetaan tonttijakoa ohjeellisten tonttien 13-27-1 ja 2 osalta sekä päivitetään Purupihkankadun päädyn istutusalueen rajaus vastaamaan toteutumaa.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 28.11.- 27.12.201927.11.2019

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa Saarenkolmion alue
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko Saarenkolmion alueelle sijoittaa liike- ja teollisuustonttien lisäksi muuta toimintaa sekä Takaputaan alueelle pientalotontteja.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 28.11.-27.12.2019


27.11.2019

Nivankylä-Ylikylä osayleiskaavan laajennus tilojen 19:163 ja 19:187 alueelle.
 Yksityinen maanomistaja on hakenut osayleiskaavan laajentamista tilojen 19:163 ja 19:187 alueelle. Laajennuksen tavoitteena on osoittaa tilan 19:163 alueelle matkailupalvelujen aluetta.
Vireilletulo nähtävillä 28.11.-11.12.2019.
27.11.2019

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 567 tontti 25, Erätie 4
 

Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada tontista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR)., jonka kerrosluku olisi yksi ja tehokkuusluku e=0.25.

Vireille ja valmisteluvaiheen kuuleminen 28.11.-11.12.2019 


25.11.2019

Vaiheasemakaava, Nivavaaran koulu
 Nivavaara - Napapiirin yhtenäiskoulun hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää tontin rakennusoikeuden nostamista. Ehdotusvaihe nähtävillä 28.11.-11.12.2019.
25.11.2019

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 71 tontit 4 ja 5, Porokulma
 Suunnittelualueella sijaitsee kaksi erillistä pikaravintolarakennusta, McDonald’s ja Scanburger. Suunnittelualueen tontit ovat, muutamaa pientä nurmialuetta lukuun ottamatta, pääosin asfalttipintaista pysäköintialuetta. Tontin luoteisosan rajaa reunustaa koivupuurivistö. McDonald’sin ravintola on valmistunut vuonna -97 ja Scanburgerin rakennus vuonna -68. Alueelle tutkitaan maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman 2017–2021 mukaisesti asuin-, majoitus-, toimisto- tai liikerakennusten sijoittamista. Vireilletulo 17.10.-30.10.2019
25.10.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 5451 sekä virkistys-, urheilupalvelu- ja yleinen pysäköintialue, Kaukonlammen ympäristö
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Kaukolammen ympäristön virkistys- ja pysäköintialueiden täydennyskaavoittamista, jossa alueelle muodostettaisiin uusia omakotitalokortteleita. Lisäksi korttelin 5451 osalta tutkitaan korttelin osan muuttamista katualueeksi, kevyenliikenteen väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.10. - 15.11.2019


21.10.2019