• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Napapiirin asemakaavan muutos ja täydennys
 

Alueelle laaditaan asemakaavan muutos ja täydennys ohjelmapalveluiden ja liikenneratkaisujen kehittämiseksi. Kaava-alueeksi valitaan ne alueet, joita voimassa olevissa asemakaavoissa olevat majoitusyrittäjät sekä ohjelmapalveluyrittäjät käyttävät vuokraamansa tai omistamansa tontin/ määräalan ulkopuolella.

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.5.2018, § 48.

Päätöksestä valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.


27.2.2020

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 173 tontti 3, Myllyojantie 6
 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 3. kaupunginosan korttelin 173 tontille 3 toteuttaa tehokkaampaa täydennysrakentamista. Tutkitaan AP tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinkerrostalojen tontiksi AK. Tekninen lautakunta 22.10.2019 § 129
18.2.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
 Pounikkotien virkistysalueen täydennyskaavoituskohde. Virkistysalueelle suunnitellaan kaavoitettavaksi pientalotontteja. Ehdotusvaihe nähtävillä 11.2-11.3.2020.
17.2.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 15.kaupunginosa kortteli 2196 tontti 5, Puomitie
 Asemakaavan muutoksella pyritään järjestelemään maankäyttöä hakijan esittämällä tavalla. Valmisteluvaihe nähtävillä 11.2-24.2.2020
17.2.2020

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8
 Osoitteessa Kansankatu 8 oleva tontti, jolle suunnitellaan 8-kerroksisen asuin- ja liikerakennuksen toteuttamista. Vireilletulo nähtävillä 11.2.2020-24.2.2020.

17.2.2020

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa ranta-alue, Venetie
 Venetien päässä oleva uimalaitos- ja ranta-alue, jolle suunnitellaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Valmisteluvaihe nähtävillä 23.12.2019-10.1.2020.

14.2.2020

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katualaue, Ratavartijankatu
 

Kaavamuutoksella yhdistetään korttelit 8203 ja 8204 sekä Koneistajankatu yhdeksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Alue on rakentamaton.

 

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 11.-24.2-2020


10.2.2020

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 5451 sekä virkistys-, urheilupalvelu- ja yleinen pysäköintialue, Kaukonlammen ympäristö
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Kaukolammen ympäristön virkistys- ja pysäköintialueiden täydennyskaavoittamista, jossa alueelle muodostettaisiin uusia omakotitalokortteleita. Lisäksi korttelin 5451 osalta tutkitaan korttelin osan muuttamista katualueeksi, kevyenliikenteen väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.

 

Voimaan tulo kuulutus 10.2.2020


10.2.2020

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021-9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie alue
 

Tekninen lautakunta on 15.6.2010 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 9. kaupunginosan Eteläkeskuksen alueella. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa voimassa olevan Rovaniemen yleiskaavan 2015 mukaisesti liiketoiminnan ja palveluiden tarpeisiin.

Osittainen voimaan tulo kuulutus 10.2.2019


10.2.2020

Asemakaavan muutos kortteli 171 tontit 5 ja 6, Myllyojantie
 

Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada alueelle rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue, jonka kerrosluku olisi kaksi (II) ja tehokkuusluku e=0.30. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 11.-24.2.2020


7.2.2020

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 567 tontti 25, Erätie 4
 

Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada tontista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue (AR), jonka kerrosluku olisi yksi ja tehokkuusluku e=0.25. Ehdotusvaiheen kuuleminen 11.2.-24.2.2020


7.2.2020

Asemakaavan muutos tontilla 5-521-10, Eteläranta
 Tavoitteena tontin käyttötarkoituksen muutos rivitalotontiksi. Valmisteluvaihe nähtävillä 11.2.-24.2.2020.
5.2.2020