• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, kortteli 11138, tontti 1, Salmivaarantie 2
 Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia liikerakennusten korttelialueen muuttamista pientaloasumiseen. Valmisteluvaihe nähtävillä 18.3-31.3.2020.

30.3.2020

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 61, Vapaudentie 1
 Vapaudentien alussa oleva Liike- ja Toimistorakennusten korttelialue, jolle suunnitellaan uusia kerrostaloja asuin- ja liiketoimintakäyttöön. Valmisteluvaihe nähtävillä 18.3-31.3.2020.
30.3.2020

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa ranta-alue, Venetie
 Venetien päässä oleva uimalaitos- ja ranta-alue, jolle suunnitellaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Ehdotusvaihe nähtävillä 18.3.2020-16.4.2020.

30.3.2020

Asemakaava 8. kaupunginosa, Mäntyvaara - Länsikangas - Heposuo
 Länsikankaan asuinalueen laajentaminen Isoaavantien länsipuoleiselle osalle. Tavoitteena yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä kaupungin tonttivarannon lisääminen. Alueelle on tarkoitus osoittaa myös julkista palvelurakentamista. Ehdotusvaihe nähtävillä 18.3.-16.4.2020.
30.3.2020

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa korttelit 8203 ja 8204 sekä katualaue, Ratavartijankatu
 

Kaavamuutoksella yhdistetään korttelit 8203 ja 8204 sekä Koneistajankatu yhdeksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Alue on rakentamaton.

 

Vireille tulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 11.-24.2-2020


30.3.2020

Asemakaava ja asemakaavan muutos, korttelit 39, 46 ja 47
 Arctic Safaris Oy on hakenut asemakaavan laajentamista kaupungin omistamien tilojen 522:1 ja 428:1 alueille. Hakijan tarkoituksena olisi mökkimajoituksen laajentaminen Pohtimolammen länsirannalle.
20.3.2020

Kortteli 12 tontit 4 ja 6, Rovakatu 36 ja 38
 

Asemakaavan tarkoituksena olisi tehostaa tontin käyttöä suunnitelluilla uusilla rakennusmassoilla sekä korottamalla nykyistä rakennusta poistamalla ensin vanha ullakkorakennus ja rakentaa tilalle kaksi uutta kerrosta. Ylin kerros olisi sisäänvedettynä julkisivuistaan. Yksikerroksinen osa Rovakadun puolelta olisi tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle kaksi pienliikettä sekä päälle asuntoja sisäänvedetyillä parvekkeilla. Asuntoja ajatellen suunnitelmassa on esitetty toiseen kerrokseen viherpiha kansirakenteena. Suunnitelmassa autopaikat on osoitettu sijoitettavaksi maanalle.
Vireillä 24.8.-7.9.2012


20.3.2020

Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 47 tontit 2 ja 3 / Veitikantie 35-37
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia As Oy Veitikankulman pysäköinti- ja piharatkaisu siten, että kaikki asemakaavamääräysten mukaiset pysäköintipaikat voidaan rakentaa kokonaan omalle tontille. Tämä edellyttänee, että tonttiin liitetään maa-ala viereisestä puistoalueesta (PI). Samalla tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle puistoalueen (PI) sekä pysäköintialueen (LP) rajaukset. Tavoitteena on luoda asemakaava, joka selkeyttää puistovyöhykkeen rajautumisen asuinkortteliin nähden ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen pysäköintijärjestelyn toteuttamisen As Oy Veitikankulmalle. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut As Oy Veitikankulmalta.

Tekninen lautakunta 25.9.2018, §116, kuulutus LK 21.12.2018


19.3.2020

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa korttelit 9011, 9012, 9021-9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Lampelankatu-Hallitie-Teollisuustie alue
 

Tekninen lautakunta on 15.6.2010 päättänyt saattaa vireille asemakaavan muutoksen 9. kaupunginosan Eteläkeskuksen alueella. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa voimassa olevan Rovaniemen yleiskaavan 2015 mukaisesti liiketoiminnan ja palveluiden tarpeisiin.

Osittainen voimaan tulo kuulutus 10.2.2019


19.3.2020

Asemakaavan muutos 5.kaupunginosa kortteli 538, tontti 3, Sivutie 4
 

Yksityinen maanomistaja esittää tontin käyttötarkoituksen muuttamista pientaloasumisesta kerrostaloasumiseen.
Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.


19.3.2020