• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Auttijärven ranta-asemakaava
 Metsähallitus sekä yksityiset maanomistajat ovat hakeneet ranta-asemakaavan laatimista Auttijärven, Venejärven ja Karjalanjärven ranta-alueille. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 24.6.-23.7.2019.
13.6.2019

3. kaupunginosa kortteli 121 tontti 17, Pohjolankatu 37
 

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää asemakaava muutoksen tutkimisen 3. kaupunginosan tontilla 17 sekä katualueella. Kaavoituksessa tutkitaan tontilla olevan rakennuksen suojelutarve sekä kiinteistön suhde katualueeseen.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.5.-20.6.2019


22.5.2019

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1177 tontti 3, Kulpinranta 1
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontille 3 toteuttaa voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampaa täydennysrakentamista. Tutkitaan AO tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinpientalojen tontiksi AP.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.5-20.6.2019


21.5.2019

Asemakaavan muutos 5.kaupunginosa kortteli 538, tontti 3, Sivutie 4
 

Yksityinen maanomistaja esittää tontin käyttötarkoituksen muuttamista pientaloasumisesta kerrostaloasumiseen.
Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.


20.5.2019

Asemakaavan muutos 2. kaupunginosa kortteli 61, Vapaudentie 1
 Vapaudentien alussa oleva Liike- ja Toimistorakennusten korttelialue, jolle suunnitellaan uusia kerrostaloja asuin- ja liiketoimintakäyttöön. Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.
20.5.2019

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa ranta-alue, Venetie
 Venetien päässä oleva uimalaitos- ja ranta-alue, jolle suunnitellaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Vireilletulo nähtävillä 22.5-4.6.2019.

20.5.2019

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, Jääskönpuisto
 Kaavan tarkoituksena on tutkia, voidaanko 5. kaupunginosan Jääskönpuistoon kaavoittaa asuinpientalojen korttelialue  AP I, tehokkuudella e=0,25.
Valmisteluvaihe nähtävillä 22.5.-4.6.2019.


17.5.2019

Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekylähanke
 Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.
17.5.2019

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 191 sekä katu- ja virkistysalue, Talvitie
 Arina Kiinteistöt oy on hakenut asemakaavan muutos kortteliin 191 tarkoituksena saada sijoitettua tontille päivittäistavarakauppa sekä polttoaineen jakelupiste. Ehdotusvaihe nähtävillä 22.5.-20.6.2019.
17.5.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 4106 tontit 1 ja 2, Rantapolku 5-7
 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 17. kaupunginosan korttelissa 4106 tontit 1 ja 2  yhdistetään yhdeksi asuinpientalojen AP tontiksi, tehokuudella e=0,25.
Ehdotusvaiheen kuuleminen 22.5-20.6.2019
16.5.2019

Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle
 Apukka Resort Oy on hakenut Apukan alueelle asemakaavan laatimista. Asemakaavan laatimisen tavoite on ohjata sekä turvata matkailupalvelujen toiminta ja kehittyminen. Valmisteluvaihe nähtävillä 22.5.-4.6.2019.
16.5.2019

Asemakaavan muutos 9.kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6, Teollisuustie
 

Alueen käyttötarkoitusmerkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kaupalliseen toimintaan suuntautuvaa.
Kaupungin aloitteesta alueen käyttötarkoitusmerkinnän muuttamista on ryhdytty tutkimaan asemakaavamuutoksella.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 18.4.-17.5.2019


17.4.2019