• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa Saarenkolmion alue
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko Saarenkolmion alueelle sijoittaa liike- ja teollisuustonttien lisäksi muuta toimintaa sekä Takaputaan alueelle pientalotontteja.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.1.-15.2.2019


17.1.2019

Paavalniemen osayleiskaava
 Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen maankäyttöä  ohjaavissa suunnitelmissa Paavalniemi on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.-30.1.2019.
17.1.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 5451 sekä virkistys-, urheilupalvelu- ja yleinen pysäköintialue, Kaukolammen ympäristö
 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia Kaukolammen ympäristön virkistys- ja pysäköintialueiden täydennyskaavoittamista, jossa alueelle muodostettaisiin uusia omakotitalokortteleita. Lisäksi korttelin 5451 osalta tutkitaan korttelin osan muuttamista katualueeksi, kevyenliikenteen väylän rakentamisen mahdollistamiseksi.

Valmisteluvaiheen kuuleminen: 17.-30.1.2019


16.1.2019

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1177 tontti 3, Kulpinranta 1
 

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontille 3 voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampaa täydennysrakentamista. Tutkitaan AO tontin käyttötarkoituksen muuttamista asuinpientalojen tontiksi AP tehokkudella e=0,25.
Vireilletulo ja valmisteluvaihe nähtavillä 17.-30.1.2019.


16.1.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa kortteli 4106 tontit 1 ja 2, Rantapolku 5-7
 Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia voidaanko 17. kaupunginosan korttelissa 4106 tontit 1 ja 2  yhdistetään yhdeksi asuinpientalojen AP tontiksi, tehokuudella e=0,25.
16.1.2019

Asemakaavan muutos 17. kaupunginosa virkistysalue Susihukantie-Matkavaaranpolku
 Asemakaavalla muutetaan 17. kaupunginosan virkistysalueelle pyörä- ja jalankulku yhteys Matkavaaranpolulta Susihukantielle. Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.1.-15.2.2019
16.1.2019

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, Jääskönpuisto
 Kaavan tarkoituksena on tutkia, voidaanko 5. kaupunginosan Jääskönpuistoon kaavoittaa asuinpientalojen korttelialue  AP I, tehokkuudella e=0,25.

14.1.2019

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie
 Pounikkotien virkistysalueen täydennyskaavoituskohde. Virkistysalueelle suunnitellaan kaavoitettavaksi pientalotontteja. Vireilletulo nähtävillä 17.1-30.1.2019.
11.1.2019

3. kaupunginosa kortteli 121 tontti 5, Pohjolankatu 37
 

Tekninen lautakunta on päättänyt käynnistää asemakaava muutoksen tutkimisen 3. kaupunginosan tontilla 17 sekä katualueella. Kaavoituksessa tutkitaan tontilla olevan rakennuksen suojelutarve sekä kiinteistön suhde katualueeseen.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 14.-27.11.2018


19.11.2018

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 16. kaupunginosan kortteli 3027, tontit 2 ja 3, Tuohitie 1 ja 3
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia 16. kaupunginosan korttelin 3027 tonteille 2 ja 3 voimassa olevaa asemakaavaa tehokkaampaa täydennysrakentamista alueen ominaispiirteet huomioiden. Tutkitaan AO-tonttien 2 ja 3 yhdistämistä ja käyttötarkoituksen muuttamista kerrostalotontiksi (AK); rakennusoikeus sekä kerroskorkeus vastaava kuin viereisillä AK-tonteilla. Aloite kaavatyön aloittamisesta on tullut Roy Service Oy:ltä. Vireilletulo ja valmisteluvaiheen kuuleminen 14.-27.11.2018


13.11.2018

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosa kortteli 1116 tontti 2, Lankkutie 50
 Yksityisten maanomistajien tavoite jakaa tontti 2 kahdeksi erilliseksi omakotitontiksi. Vireilletulo ja valmisteluvaihe nähtävillä 14.-27.11.2018.
13.11.2018

Asemakaavan muutos korttelin 3065 tontit 1, 2 ja 3; Santamäentie 18 ja 20
 

Asemakaavatyön tarkoituksena on tutkia alueelle soveltuvat asemakaavavaihtoehdot 10-osastoiselle päiväkodille sekä mahdollisuudet asumiselle kuten rivitalokorttelille. Rovaniemen kaupungin maankäyttöryhmä on etsinyt keskusta-alueen liepeiltä päiväkotikäyttöön soveltuvia alueita, ja tämä tutkittavaksi valikoitunut alue on osoittautunut lupaavimmaksi sijainniltaan. Kaupunginvaltuusto 22.10.2018, § 91


13.11.2018