• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Asemakaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan muutos kortteleiden 3037 ja 3047 välisellä VL-alueella Syväsenvaara
Kuvaus: Kauko Alakörkkö ja Maria-Terttu Savolainen ovat hakeneet asemakaavan muutosta Anu Annikki Alakörkön perikunnan omistamalle tilalle Puistola RN:o 19:392 niin, että alue muutettaisiin asuintonteiksi. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on puistoaluetta (VP). Alue rajoittuu lännessä Norvatiehen.
Päätösnumero: 1507/2008, AU 125, 2009-10
Alue: Syväsenvaara
Sijainti: Norvatie, kortteleiden 3037 ja 3047 välinen virkistysalue
Uusin vaihe: Vireilletulo nähtävillä 14.5.-27.5.2009
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 28.4.2009 § 65, Kuulutus 13.5.2009 Lapin Kansa, Vireilletulo nähtävillä 14.5.-27.5.2009
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_3037_3047_Norvatie.pdf

Kuvat:
Viistokuva_Norvatie_virkistysalue_logo.jpg
Viistokuva_Norvatie_virkistysalue_logo.jpg