• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Nivankylä - Ylikylä osayleiskaava
Kuvaus:

Suunnittelutyön tarkoituksena on laatia Nivankylän alueelle maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa.
Osayleiskaava laaditaan MRL 42 §:n mukaisesti. Osayleiskaavasta tulee ohjaustavoitteiltaan eri alueilla eri tyyppinen. Osalla kaava-aluetta kaava laaditaan yksityiskohtaisena aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä MRL 44 §:n ja 72 §:n mukaisesti (Nivankylän alue, Ounasjoen rantavyöhyke sekä Olleronvaaran alue). Osalle aluetta kaava laaditaan yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joille tullaan laatimaan asemakaavoja (Olleronvaaran ja Vennivaaran välinen alue). Näin samalla kaavalla voidaan käsitellä ja ilmaista esimerkiksi yhdyskuntarakenteen kehittämisperiaatteita ja osoittaa myös tarkkojakin aluevarauksia.
Kaava kuulutettu voimaan 17.8.2018.


Päätösnumero: Yu93, 1716/2012
Alue: Suunnittelualue sijoittuu Ounasjoen länsipuolisille alueille ja käsittää Ylikylän ja nivankylän välisiä alueita, Nivankylän varsinaisen kyläalueen sekä Olleronvaaran alueen.
Sijainti: Nivankylä sekä Ylikylän ja Nivankylän väliset alueet
Uusin vaihe: Kaupunginhallitus 28.5.2018.
Lisätietoja: kaavasuunnittelija Petteri Lampi, p. 0405046755, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fiKatso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 23.10.2012 §163, Vireille tulo 7.11.-20.11.2012. Valmisteluvaiheen kuuleminen 29.1.-29.2.2016. Tekninen lautakunta 20.2.2018 §31. Kaupunginhallitus 26.2.2018 §84. Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 6.3.- 4.4.2018. Kaupunginhallitus 28.5.2018, kaupunginvaltuusto 18.6.2018 §60.
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Nivankylä-Ylikylä ky-inventointiraportti 12.pdf
KULTTUURIYMP_SELVITYSKARTTA_NIVANKYLA_10000.pdf
Maisemaselvitys_Nivankylä_Ylikylä_20122013_kartat.pdf
high_Rovaniemi Norvajarvi Nivakyla-Ylikyla ja Rautiosaari muinaisj-inventointi 2013.pdf
20150202 Liikennemeluselvitys, Ylikylä-Nivankylä osayleiskaava, Rovaniemi, PR3356-Y01.pdf
140828_Rovaniemi_Nivankylän_luontoselvitys_HLIE.pdf
LUONTOSELVITYS_NIVANKYLÄ_YLIKYLÄ.pdf
Nivankylä Ylikylä osayleiskaava 17052018.pdf
Selostus_Nivankylä_Ylikylä_17052018.pdf
Kaavamerkinnät ja määräykset.pdf

Kuvat: