• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Paavalniemen osayleiskaava
Kuvaus: Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden turvaaminen ja elinympäristön kehittäminen kunnan eri osa-alueilla. Rovaniemen maankäyttöä  ohjaavissa suunnitelmissa Paavalniemi on kuvattu taajamatoimintojen alueena, jonne tulisi laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava.
Kaavaehdotus julkisesti nähtävillä 17.10-15.11.2019.
Päätösnumero: 2006/2013, Yu99
Alue: Paavalniemi
Sijainti: Rovaniemen kaupungin Paavalniemen kylä sijaitsee n. 4 kilometriä Rovaniemen keskustasta lounaaseen Kemijoen itäpuolella.
Uusin vaihe: Ehdotusvaiheen kuuleminen 17.10-15.11.2019.
Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet:

Tekninen lautakunta 26.11.2013 §222. Vireille tulo 9.6.2014. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.-27.6.2014. Kuulutus Lapin Kansa 16.1.2019. Valmisteluvaiheen kuuleminen 17.-30.1.2019. Tekninen lautakunta 24.9.2019 §119. Kaupunginhallitus 7.10.2019 §320. Kuulutus Lapin kansa 16.10.2019.

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat:
Rovaniemen kaupunki
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh. 040-5789283
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavaa koskevat perusselvitykset:
Sweco Ympäristö Oy


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Paavalniemen osayleiskaavaehdotus.pdf
Mitoitus kuivanmaan alue.pdf
Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin.pdf
Mitoitusvyöhykkeet.pdf
Emätilaselvityskartta.pdf
Kaavaselostus_Paavalniemi_2019_ehdotusvaihe.pdf
Mitoitus rantavyöhyke.pdf
luontoselvitys kartta.pdf
LUONTOSELVITYS.pdf
MAISEMAKUVA_KARTTA.pdf
maisemaselvitys_raportti.pdf
Paavalniemi arkeologinen inventointi.pdf
Paavalniemi_kultymp_inventointiraportti 20150220.pdf
Paavalniemi_kultymp_selvityskartta.pdf

Kuvat: