• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Rovaniemen yleiskaava 2015 muuttaminen Ounasvaaran alueella
Kuvaus:

Kaavahankkeen tavoitteena on matkailua palvelevan rakentamisen lisäämisen tutkiminen Ounasvaaran alueella Ympäristöministeriön 26.5.2010 vahvistaman Rovaniemen vaihemaakuntakaavan mukaisesti. Ounasvaaran alueelle on tullut useita asemakaavan muutoshakemuksia, joiden käsittely edellyttää myös yleiskaavan tarkistamista.

Kaava kuulutettu voimaan 8.9.2017.Päätösnumero: 37/2011, YU 87
Alue: Ounasvaaran alue
Sijainti: Alue sijoittuu Sky Hotel Ounasvaaran ympäristöön Ounasvaaran laelle.
Uusin vaihe:

Kuulutettu voimaan 8.9.2017.


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 29.8.2006 §176, Kaupunginhallitus 11.9.2006 §411, Kaupunginhallitus 9.10.2006 § 481, vireilletulosta ilmoittaminen 26.1.2011, Luonnosvaiheen kuuleminen 1.12.2011-3.1.2012, Tekninen lautakunta 28.2.2012 § 39, kaupunginhallitus 12.3.2012 § 113, julkisesti nähtävillä 20.3.-18.4.2012, Kaupunginhallitus 13.8.2012 § 312, Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 § 87 palautti kaavan uudelleen valmisteltavaksi.
Tekninen lautakunta 18.6.2013 § 129, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.6.-2.8.2013, 1. viranomaisneuvottelu 12.9.2013, luonnosvaiheen kuuleminen 4.11.-3.12.2013, kaupunginhallitus 22.9.2014 §400, ehdotusvaiheen kuuleminen 25.9.-27.10.2014. Kaupunginhallitus 11.11.2014 §486. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.12.2014 § 122. Asiasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valitukset 1.11.2016 antamallaan päätöksellä, päätösnumero 16/0357/1. KHO on 5.9.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyt valitukset. Kaava kuulutettu voimaan 8.9.2017.


Lisätietoja:      Kaupunginarkkitehti Tarja Outila, strateginen kaavoitus p. 0407012435
                       kaavasuunnittelija Petteri Lampi, p. 0405046755
                        etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Kaavakartta_hyväksytty.pdf
Selostus_osa1_hyväksytty.pdf
Selostus_osa_2_041114_low.pdf
Vuorovaikutuslomake 041114_Final.pdf

Kuvat:
Havainnekuva
Havainnekuva
Muutosalueen rajaus
Muutosalueen rajaus