• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Yleiskaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Lehtojärven osayleiskaavan muutos, perinnekylähanke
Kuvaus: Lehtojärven kyläyhdistys on käynnistänyt yhdessä maanomistajien, kylien kehittämissäätiön ja Oulun yliopiston kanssa perinnekylähankkeen. Hankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja kylien vetovoimaisuuden parantamiseksi. Osayleiskaavan päivittämisellä haetaan perinnekylän toteuttamiseksi maankäytöllisiä ratkaisuja. Rakennuspaikkojen koko ja rakennusoikeuden lisääminen mahdollistaisivat perinnekylälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.
Päätösnumero: 2019-456
Alue: Lehtojärven kylä
Sijainti: Lehtojärvi
Uusin vaihe:

Vireille tulo 22.5.-4.6.2019.

Lisätietoa kaavoituksesta antavat ja palautetta vastaanottavat:
Rovaniemen kaupunki
Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi puh. 040-5789283
Kaavasuunnittelija Petteri Lampi puh. 040- 5046755
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi


Katso tarkemmat tiedot
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 26.3.2019 §47, Kuulutus 20.5.2019 Lapin Kansa.
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lehtojärvi, perinnekylä.pdf
Rajauskartta.pdf

Kuvat: