• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaava muutos kortteliin 516 tonteilla 19-20 ja 22 sekä korttelit 5031-5033
Kuvaus:

Tekninen lautakunta on 29.1.2013 §16 saattanut vireille asemakaavan muutoksen 5. kaupunginosan korttelin 516 tontilla 22. Kaupunginhallitus on 14.11.2016 §444 laajentanut vireillä olevaa asemakaavan muutosta korttelissa 516 tontilla 22 siten, että alueeseen sisällytetään tontit 19 ja 20. Kaupunginhallitus on 21.8.2017 § 399 laajentanut vireillä olevaa asemakaavanmuutosta koskemaan korttelin 516 tonttien 19-20 ja 22 lisäksi kortteleita 5031-5033.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta osoittaa (1) tontti tiede-, taide ja yrityspuistolle,(2) mahdollisuutta osoittaa tontti innovatiiviselle ja kiertotalouden periaatteita soveltavalle opiskelija-asunnolle sekä (3) tutkia innovatiivisia paikoitus- ja liikkumismalleja sekä yhteispaikoitusta. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta osoittaa lisärakentamista alueelle. 

Kuulutettu lainvoimaiseksi 31.1.2018 


Päätösnumero: 2092/2012, au236
Alue: 5. kaupunginosa
Sijainti: Rantavitikka-Viirinkangas
Uusin vaihe:

kuulutettu lainvoimaiseksi 31.1.2018 


Linkki päätöksiin
Käsittelyvaiheet: Tekninen lautakunta 29.1.2013 § 16, Kuulutus 20.2.2013, Vireilletulo nähtävillä 21.2.-6.3.2013, Kaupunginhallitus 14.11.2016 § 444, Kuulutus Lapin Kansa 17.11.2016, Vireilletulo 18.11-2.12.2016, Kaupunginhallitus 21.8.2017 § 399, Kuulutus Lapin Kansa 30.8.2017, Valmisteluvaiheen kuuleminen 31.8.-14.9.2017, Kaupunginhallitus 9.10.2017 § 474, Lapin Kansa 13.10.2017, Ehdotusvaiheen kuuleminen 16.10.-14.11.2017, Kaupunginhallitus 4.12.2017 § 594, Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 156, Kaava kuulutettu lainvoimaiseksi 31.1.2018 

Lisätietoja:           Kaupunginarkkitehti Tarja Outila, puh 040 701 2435
                            etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:

Tiedostot


Kuvat: