• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt
Uusimmat kaavat
Kaavan tiedot:
Nimi: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 38 tontti 6, Valtakatu
Kuvaus:

Senaatti-kiinteistöt hakee 13.2.2018 päivätyllä kaavamuutoshakemuksella asemakaavan muutosta 1. kaupunginosaan  kortteliin 38 omistamalleen tontinosalle. Hakemuksen mukaan lääninhallituksen korttelissa julkisen palvelujen ja hallinon tarpeisiin varattuja rakennuksia ei enää tarvita. Kaavamuutoshakemuksessa esitetään, että Senaatin omistamaa korttelinosaa tutkittaisiin valtion tarpeisiin sekä matkailu- ja asuinkäyttöön. Maanomistaja esittää, että kaavassa voitaisiin tutkia, voidaanko käytöstä poistuvia rakennuksia muuttaa esimerkiksi hotelli- ja majoituskäyttöön. 


Päätösnumero: ROIDno-2017-4316
Alue: 1. kaupunginosa
Sijainti: 1. kaupunginosa, kortteli 38. Aluetta rajaavat Valtakatu, Uitonkatu, Koskenranta ja Konttisenkatu
Uusin vaihe: Kaupunginhallitus 12.3.2018 §90, vireilletulo nähtävillä 3.4-16.4.2018

Käsittelyvaiheet: Kaupunginhallitus 12.3.2018 §90

Hyväksyjä: Kaupunginvaltuusto

 Liitetiedostot:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16022018.pdf
Kh 12.3.2018 §90 Pöytäkirjan ote.pdf

Kuvat: