• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

KAAVOITUS TIEDOTTAA

Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Seuraava yleiskaavaluonnos sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 6.6. – 5.7.2016 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.                     

Niskanperän osayleiskaava yhdyshenkilö Petteri Lampi puh.016-322 8918 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 5.7.2016 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Yleisötilaisuus: 

Niskanperän osayleiskaavan asukastilaisuus pidetään keskiviikkona 15.6.2016 klo 18.00 Alakorkalon koululla.                           

Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Seuraavat asemakaavojen muutokset ja yleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 6.6. – 5.7.2016 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

15. kaupunginosa kortteli 1141 tontti 6, Laivatie yhdyshenkilö Timo Raitio puh.016-322 8046

 Rinteenkenttä, myös tonttijako yhdyshenkilö Johannes Jutila puh.016-322 6025

 Norvajärven osayleiskaava yhdyshenkilö Petteri Lampi puh.016-322 8918

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä asiasta. Muistutukset on jätettävä viimeistään 5.7.2016 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori 

Mielipiteitä ja muistutuksia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Sähköisesti jätettävät muistutukset tulee olla allekirjoitettuja.

Rovaniemi 4.6.2016
Kaupunginhallitus