• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

STRATEGINEN KAAVOITUS TIEDOTTAA

Vireille tuleva 

Seuraava asemakaavan muutos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 18.11. - 2.12.2016 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

5. kaupunginosa kortteli 516 tontilla 19, 20 ja 22, Yliopistonkatu
                      yhdyshenkilö Tarja Outila puh.016-322 8045

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 2.12.2016 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Kaavoihin voi tutustua Rovaniemen kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori 

Mielipiteitä ja muistutuksia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi Sähköisesti jätettävät muistutukset tulee olla allekirjoitettuja. 

Voimaan kuulutettavat kaava-asiat:

Rovaniemen tekninen lautakunta on hyväksynyt 20.9.2016 seuraavat asemakaavamuutokset myös tonttijaot: 

                      109 §             9. kaupunginosan kortteli 9022 tontit 1 ja 10, Hallitie 

                      111 §             23. kaupunginosa kortteli 23127 tontti 7,Ylianttilankuja 

Päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Rovaniemi 17.11.2016
Kaupunginhallitus