• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

KAAVOITUS TIEDOTTAA

 

Vireille tulevat

Seuraavat asemakaavan muutokset ja niihin liittyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään yleisesti nähtävillä 6. – 20.2.2017 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.

                      5. kaupunginosa kortteli 509 tontit 5 ja 18, Pajakorva 4 ja 6

                                            yhdyshenkilö Nicholas Coull puh.016-322 8089

                      11. ja 14. kaupunginosa korttelit 11300-11302,14004-14006 sekä

                      ympäröitävät katu- ja virkistysalueet, Metsäruusu

                      yhdyshenkilö Tarja Outila puh.016-322 8045

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta. Mielipiteet on jätettävä viimeistään 20.2.2017 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi.

Valmisteluvaiheen kuuleminen 

Seuraava asemakaavaluonnos sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 6. -20.2.2017 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7.                

                      Napapiirin asemakaavan muutos ja laajennus
                                       yhdyshenkilö Tarja Outila puh.016-322 8045 

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä asiasta.Mielipiteet on jätettävä viimeistään 20.2.2017 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Ehdotusvaiheen kuuleminen 

Seuraava asemakaavan ja tonttijaon muutos pidetään julkisesti nähtävillä 6.2. – 8.3.2017 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, Hallituskatu 7. 

                      3. kaupunginosan korttelin 3060 tontit 1-3 ja 7-10 sekä virkistysalueen osa, Rajavartioston alue                                                                                yhdyshenkilö Janne Anttila puh.016-322 8908                              

Kuulemisen aikana on mahdollisuus esittää kirjallisia mielipiteitä asiasta. Muistutukset on jätettävä viimeistään 8.3.2017 kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. 

Voimaan kuulutettavat kaava-asiat: 

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.5.2015 seuraavan asemakaavan. Asiasta valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut valituksen 28.11.2016 antamallaan päätöksellä. Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös jää voimaan. 

§ 48               5. kaupunginosan korttelin 593 tontti 4 ja yleinen pysäköintialue sekä lähivirkistysalue, Pappilantie  

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2016 seuraavan asemakaava-asian:  

§  136            4. kaupunginosan kortteli 202 tontti 23, Kivikatu 12 

Päätökset ovat saaneet lainvoiman. 

Metsäruusuun sparrausryhmä: 

Metsäruusun kaavahanketta varten perustettavaan asukkaista koottavaan sparrausryhmään haetaan osallistujia. Mukaan voi ilmoittautua Internet-osoitteessa: www.rovaniemi/metsaruusu 

Valionrannan  asukaskysely: 

Strateginen kaavoitus käynnistää Valionrannan kaavoituskilpailuun liittyen asukaskyselyn. Kilpailun ideoinnin tueksi järjestettävään kyselyyn pyydetään osallistumaan 22.2.2017 mennessä Internet-osoitteessa: www.rovaniemi.fi/valionranta 

Rovaniemi 3.2.2017
Kaupunginhallitus