• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

Rovaniemen kansallinen kaupunkipuisto

Rovaniemen kansallisesta kaupunkipuistohankkeesta on tehty valtuustoaloite 18.12.2006. Tekninen lautakunta on 30.10.2007 § 159 palauttanut asian kaavoitusosastolle lisäselvityksiä varten. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että edellytykset kansallinen kaupunkipuiston perustamiselle selvitetään. Lisäksi Rovaniemen 1. kaupunginosayhdistys on 21.9.2009 tehnyt aloitteen, jossa toivotaan Rovaniemen kaupungin viipymättä edistävän kaikin tavoin kansallisen kaupunkipuiston perustamista Rovaniemelle.

Kaupunkipuistohanke sisältyy laadittavana olevaan Rovaniemen kaavoitusohjelmaan. Kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys laaditaan rinnan keskustan osayleiskaavan laatimisen sekä Kemijoen ranta-alueiden yleis- ja rakennussuunnittelun laatimisen kanssa. Tarveselvityksessä hyödynnetään osayleiskaavassa sekä Kemijoen ranta-alueen suunnittelussa tehtäviä selvityksiä.

Kaupunginhallitus ón 18.12.2009 nimennyt tarveselvitystä varten ohjausryhmän ja edustajansa ja pyytänyt Lapin ympäristökeskusta, Lapin maakuntamuseota, Kemijoki Oy:tä, Pro Ounasvaaraa ja Ympäristöministeriötä nimeämään edustajansa sekä määrännyt kaupungin edustajat ohjausryhmään.

Rovaniemen kansallisen kaupunkipuistohankkeen valmistelu jatkuu, kun alueen keskeisimmät kaavat (Valionranta-Koskipuisto ja Ounasvaara) ovat hyväksyttyjä.

                Kaupunginarkkitehti Tarja Outila

                Rovaniemen kaupunki

                Hallituskatu 7, PL 8216

                96 100 Rovaniemi

                Tel: +358-16-3226280

                GSM: +358 40 70 12435

 

Kansallinen kaupunkipuisto ohjausrymän kokous 17.2.2014
Kansallinen kaupunkipuisto työryhmän kokous 17.6.2013
Kansallinen kaupunkipuisto työryhmän kokous 8.4.2013
Rovaniemen kaupunginhallituksen kokous 4.2.2013
Ohjausryhmän kokous 27.11.2012
Ohjausryhmän kokous 25.9.2012 liitetiedostot
1. Ohjausryhmän kokous 23.3.2011 : Liitetiedostot