• Palvelut
  • Hakemisto
  • A
  • B
  • E
  • F
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • V
  • Y
  • Ä
Kaavat ja kiinteistöt

 iltatuulen-viesti_1.gif

Valionrannan aluerakentaminen Kemijoen ranta-alueelle

Rovaniemen kaupunki järjesti Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta
ideakilpailun. Alue sijaitsee neljännessä kaupunginosassa Kemijoen rannassa, Ounasvaaran juurella.
Kilpailualue on n. 19 ha. Kilpailualueelle tuli tehdä kokonaisvaltainen suunnitelma. Koskipuisto ja sen
ympäristö on ratkaistu Rovaniemen keskustan osayleiskaavassa.

Kipailun tavoite ja vaiheistus

Kilpailun tavoitteena oli selvittää Valionrannan ja Koskipuiston alueen tuleva käyttö, rakentamisen laatu ja
määrä sekä liittyminen ympäröiviin virkistysalueisiin. Ideakilpailussa haettiin rohkeita maankäyttöratkaisuja
Rovaniemen kaupungin keskeisten alueiden kehittämiseksi. Tavoitteena oli osoittaa, miten aluetta voidaan
kehittää matkailun tarpeisiin. Lisäksi tuli selvittää kilpailualueen muu kehittäminen kaupunkilaisten
keskeisenä virkistysalueena sekä matkailutoimintojen alueena. Kilpailussa tuli selvittää, miten ranta-
aluetta voidaan hyödyntää paremmin asukkaiden käyttöön. Lisäksi tuli huomioida virkistyskäytön tarpeet,
Kemijoen rannan suuntaiset kevyen liikenteen kulkuyhteydet ja yhteydet Ounasvaaralle. Kilpailija voi
esittää myös, miten asumista voidaan sijoittaa osaksi matkailuympäristöä. Alueelle sijoittuvien toimintojen
sijaintia ja määrää kilpailualueella voidaan tutkia vapaasti. Suunnitelmissa tuli kiinnittää huomiota alueen
ympärivuotiseen aktiiviseen käyttöön.
Suunnittelu perustui kahteen kilpailuun: ideakilpailu järjestettiin kutsukilpailuna ja sen voittaneen
ehdotuksen perusteella alueelle laaditaan yleiskaava. Hyväksytyn kilpailuehdotuksen ensimmäisessä
vaiheessa tehneet osallistuvat kilpailun toiseen vaiheeseen eli tontinluovutuskilpailuun. Lopullisesti
tontinluovutuskilpailun osallistujista päätetään ideakilpailun tulosten jälkeen. Tontinluovutuskilpailun
tulosten perusteella alueelle laaditaan asemakaava. Kilpailu järjestettiin Suomen Arkkitehtiliiton
kilpailusääntöjen määrittelemänä kutsukilpailuna SAFA:n kilpailusääntöjen (23.5.2008) kohdan 4
mukaisesti kutsukilpailuna.
Kilpailulla etsittiin maankäyttöluonnosta ja rakentamismallia, jota voidaan käyttää yleiskaavoituksen
pohjana ja tarkentaa tontinluovutuskilpailussa. Tontinluovutuskilpailun voittaja saa toteutettavakseen
suunnittelualueelle osoitetun kh:n määrittelemin ehdoin ja lainvoimaisen asemakaavan mukaisesti sen
osan, jossa on pääasiassa osoitettu hotelli-/majoitusrakentamista.
Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon saivat osallistua vain kutsutut kilpailutyöryhmät.
Kilpailusta oli ollut kansallinen hankintailmoitus HILMA:ssa 20.12.2013-24.1.2014. Hakemukset kilpailuun
on toimitettava 24.1.2014 mennessä. Ilmoittautuneista kuudesta työryhmästä hakemusten perusteella
kilpailun järjestäjä valitsi seuraavat kolme työryhmää, jotka kutsutaan kilpailuun:

A
Kukkola-yhtiöt OY/Rovaniemi

B
YIT Rakennus Oy/ Rovaniemi

C
Oulun Rakennusteho Oy
Kilpailuaika oli 17.2.-12.5.2014 ja kilpailun tulokset julkaistaan 23.6.2014 klo 10.00.