Etusivu>Palvelut>Kirjasto>Käyttösäännöt
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kirjasto
Käyttösäännöt
 
Kirjasto kuuluu kaikille
Kirjasto tarjoaa käyttöön kokoelmat, asiakastilat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

Lainausoikeus ja kirjastokortti
Kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilöllisyystodistuksen ja ilmoittamalla osoitteensa. Asiakkaalla on oltava Suomessa oleva osoite. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.
Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan suostumuksen.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa aineistosta, joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla.

Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan ja varaamaan kaikissa Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmään kuuluvissa kirjastoissa. 

Asiakkaan vastuu
Lainattaessa on esitettävä kirjastokortti. Asiakas on vastuussa kirjastokortillaan lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on henkilökohtainen. Huoltaja vastaa alaikäisen lainoista.

Osoitteen ja nimen muutokset sekä kortin katoaminen on ilmoitettava välittömästi kirjastoon.
Kortin omistaja tai huoltaja ei ole vastuussa aineistosta sen jälkeen, kun ilmoitus katoamisesta on tehty.
Kadonneen kirjastokortin tilalle annetusta uudesta kortista peritään maksu.

Häiritsevä käyttäytyminen kirjaston henkilökuntaa/toista asiakasta kohtaan tai kirjaston omaisuuden turmeleminen voivat johtaa käyttöoikeuden menetykseen. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä aiheuttavan asiakkaan poistumaan.

Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen
Laina-ajat vaihtelevat aineistolajeittain. Kirjasto voi tarvittaessa asettaa rajoituksia lainattavan aineiston määrälle. Kuvatallenteiden lainaamisessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja.

Aineistoa voi uusia, ellei siitä ole varauksia. Lainat voi uusia kirjastokäynnillä, puhelimitse tai Internetissä kirjaston verkkopalvelun kautta. Saman lainan voi uusia esittämättä aineistoa kirjastossa enintään viisi kertaa peräkkäin.

Aineiston varaaminen on maksullista. Varausmaksu peritään, vaikka varattua aineistoa ei noudettaisi.
Kirjaston Internet-verkkopalvelun käyttöön tarvitaan kirjastokortin lisäksi salanumero. Salanumero annetaan henkilökohtaisesti kirjastossa tai sen voi saada tekstiviestillä kirjastojärjestelmässä olevaan gsm- numeroon.

Aineiston palautus
Aineisto on palautettava viimeistään eräpäivänä kirjaston sulkemisaikaan mennessä. Kirjastoissa on palautusluukut kyläkirjastoja lukuun ottamatta. Lainojen palautus luukkuun tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Henkilökunta kirjaa luukkuun jätetyn aineiston palautuneeksi vasta seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.

Myöhästyneestä aineistosta lähetetään muistutus, josta peritään maksu. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, kun lainojen uusiminen ei ole onnistunut teknisen häiriön vuoksi.

Lainausoikeuden menetys
Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai maksunsa maksamatta, hän menettää lainausoikeutensa siihen saakka, kunnes aineisto on palautettu tai korvattu ja kertyneet maksut maksettu.

Kirjasto käyttää saataviensa perimiseen perintätoimistoa. Perintään siirretystä palauttamattomasta lainasta asiakas maksaa perintäkulut.

Aineiston korvaaminen
Mikäli asiakas turmelee tai jättää palauttamatta kirjaston aineistoa, hänen on korvattava se joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai hankkimalla uusi kappale tilalle. Kuvatallenteen voi korvata vain maksamalla korvaushinnan tekijänoikeusmaksun vuoksi.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Kaukopalvelu
Asiakas voi tilata kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole Rovaniemen kaupunginkirjastossa. Kaukolainatilauksesta peritään toimitusmaksu. Kaukolainojen välittämisessä noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä ja lainan antaneen kirjaston ehtoja.

Tietosuoja
Kirjastolla on oikeus käyttää henkilötunnusta lainausrekisterissään (henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Kirjaston lainausrekisteriä käytetään ainoastaan lainaustenvalvontaan ja perintätoimenpiteisiin. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Lainausta koskeva tieto häviää, kun laina palautuu. Rekisteriselosteet ovat saatavilla kirjastossa.

Voimassaolo
Kirjastotoimenjohtajan päätöksellä nämä käyttösäännöt ovat voimassa 23.9.2013 alkaen