• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

 

OHJEET LISÄOPETUSLUOKALLE (10. luokka) HAKEUTUMISESTA ROVANIEMEN KAUPUNGISSA LUKUVUONNA 2019 – 2020

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää lisäopetusta. Lisäopetukseen voidaan ottaa perusopetusasetuksen 3§:n mukaan nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Lisäopetusluokalla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäopetuksessa opetukseen käytettävä tuntimäärä on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Lukuvuoden aikana on lisäksi TOP -jaksoja (työssäoppimisjaksoja). TOP-jaksojen yhteispituus on enintään 38 työpäivää lukuvuodessa. Jokaiselle lisäopetuksen oppilaalle laaditaan opiskelun aloittamisen yhteydessä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lisäopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti niille nuorille, joita ei ole voitu sijoittaa yhteisvalinnassa toisen asteen oppilaitoksiin tai nuorille, jotka haluavat täydentää perusopintojaan. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori hakee yhteisvalinnassa johonkin toisen asteen oppilaitokseen.

Lisäopetuksen haku on Opintopoluin kautta sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakuaika on 21.5.2019 – 23.7.2020.

Lisätietoja hakuun liittyen saa koulun opinto-ohjaajalta kevään 2019 aikana sekä kaupungin ja koulun internet-sivuilta.

Opiskelijoiksi ottamisen tulokset julkaistaan hakijoille 2.8.2019. Hakijan on ilmoitettava paikan vastaanottamisesta viimeistään 16.8.2019.

Mari Vuorisalo
rehtori