• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Jope - Joustava perusopetus

Joustava perusopetus – toiminnallisesti kohti päättötodistusta

Rovaniemen kaupungissa alkaa lukuvuonna 2020 - 2021 neljä joustavan perusopetuksen ryhmää seuraavissa kouluissa:

● Korkalovaaran peruskoulu, Miehentie 12
● Napapiirin yläaste, Asematie 3
● Ounasvaaran peruskoulu, Poropolku 7
● Rantavitikan peruskoulu, Yliopistonkatu 6

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on:

● turvata oppivelvollisuuden täyttyminen ja jatko-opintokelpoisuus
● vahvistaa koulumotivaatiota ja elämänhallintataitoja
● tuottaa onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa oppilaan positiivista minäkuvaa

Opetus toteutetaan pienryhmämuotoisesti (noin 10 opp.) ja se etenee yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti eli tavoitteet ja arviointi ovat samat kuin isossa opetusryhmässä. Ryhmässä toimii opettajan työparina nuorisotyöntekijä. Opiskelumenetelminä ovat tavallisen luokkamuotoisen opiskelun lisäksi työopiskelu sekä koulun ulkopuolella toteutettava opetus (esim. leirikoulut ja vierailukäynnit alueen yrityksissä ja virastoissa).

Opiskelu ryhmässä edellyttää huoltajien ja oppilaan sitoutumista. Ryhmän toimintaan kuuluu tiivis yhteistyö huoltajien kanssa. Oppilaan itse on oltava aktiivinen ja hänen on pystyttävä ottamaan vastuuta niin käytöksestään kuin opiskelustaan. Mikäli oppilas ei noudata joustavan perusopetuksen toiminnan periaatteita, voidaan hänet siirtää takaisin perusopetuksen isoon opetusryhmään tai tarjota muita tukitoimenpiiteitä.

Valinta tapahtuu oppilaan ja huoltajan tekemän hakemuksen, haastattelun sekä koulun tekemän kokonaisarvioinnin perusteella. Päätöksen valinnasta tekee kussakin koulussa haastatteluryhmän esityksen pohjalta rehtori.
Hakulomakkeet löytyvät kaupungin ja koulujen kotisivuilta sekä koulujen kansliasta.
Hakulomakkeet palautetaan täytettynä ti 10.3.2020 mennessä koulun kansliaan.
Oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan haastatteluihin hakemusten perusteella.
Haastattelut suoritetaan viikoilla 12 – 14.

Yhteydenotot ja lisätietoa:

Jope – opettajat ja – ohjaajat, opinto-ohjaajat ja rehtorit
(etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi)

nuolihaarma.gif  Hakulomake