• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Vaaranlammen koulu

Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Rehtori Kimmo Peltovuoma  016-322 5168, kimmo.peltovuoma(at)rovaniemi.fi
Koulusihteeri Raili Hiltunen,  050 3151 430, raili.hiltunen(at)rovaniemi.fi
Terveydenhoitaja Paula Mikkonen 016 322 8222 tai 0400 886 693

Luokka-asteet 1-6, oppilasmäärä 359, opettajia 27

Toiminta-ajatus
Vaaranlammen koulu on turvallinen paikka kasvaa yhdessä, kehittää vastuuta, oppia tietoja ja taitoja ja luottamusta omiin kykyihin. Koulu toimii yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Vaaranlammen koulu edustaa uutta ympäristöä, yhteiskuntaa ja sosiaalista kanssakäymistä painottavaa koulutusta. Opetuksemme kulmakiviä ovat oppilaan yksilöllisen kasvun tukeminen ja kokemusperäinen oppiminen.

Uudentyyppisissä oppimisympäristöissä opetuksemme lähtökohtana on terveen itsetunnon kehittäminen ja omiin kykyihin luottamisen nostaminen. Tämä avaa mahdollisuuden omien kykyjen ja taitojen monipuoliseen käyttämiseen. Kannustavan ja oppilasta tukevan asenteen tulee hallita oppimistilanteita arviointi mukaan lukien.

Yhteistyö yhteiskunnan kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Isot tapahtumat ja projektit luovat haasteita oppilaille, opettajille ja vanhemmille.

Hyödynnämme opetuksessa ympäröivää luontoa ja sen eri ilmiöitä. Näin oppilas saa syvällisen, kokemusperäisen hyödyn opetuksesta.  

Kieliohjelma
A1-kieli: englanti

A2-kieli: venäjä ja espanja

B1-kieli: ruotsi

Valinnaisaineena kiinan kieli ja kulttuuri


 
Näytä suurempi kartta
Liitetiedostot