• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Lapin yliopiston harjoittelukoulu

Postisoite: PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Pohjolankatu 23, 96100 Rovaniemi

Rehtori  Heikki Ervast, 040-484 4260
Koulusihteeri Anneli Venäläinen, 040-525 2961 
e-mail: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Luokka-asteet 1-6, oppilasmäärä 350, perusopetusryhmiä 19, joista yksi joustava, alueellinen erityisopetuksen pienryhmä.

Harjoittelukoulu on Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan alainen alakoulu, jossa luokanopettajaksi opiskelevat suorittavat ohjattuja opetusharjoitteluja. Koulu toimii syksyllä 2000 käyttöönotetussa, peruskorjatussa ja osin uudisrakennetuissa tiloissa. Koulun perustehtäviin kuuluu perusopetuksen ja opetusharjoittelujen lisäksi tutkimustoiminta.

Toiminta-ajatus 
Opetusjärjestelyt rakennetaan yhteistoiminallisuutta, oma-aloitteisuutta ja aktiivista tiedon hankintaa tukeviksi. Toiminnalla halutaan varmistaa se, että oppilaiden vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky sekä kyky arvioida omaa työtään pääsevät kehittymään.

Kieliohjelma lv. 2013-2014
A1-kieli: englanti
A2-kielet: ranska ja venäjä

Yhteistyö kaupungin koulutoimen kanssa
A2-kielen opetus toteutetaan yhteistyössä alueen koulujen kanssa. Erityisopetuksen pienryhmä on hallinnollisesti Korkalovaaran peruskoulun opetusryhmä.

Painotukset
Koulun painopistealueina ovat vuosittain 3. luokalta alkava musiikkiluokkatoiminta, yksiliikuntapainotteinen luokka ja retkeilypainotteinen ympäristökasvatus.