• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Opetushallitus on myöntänyt 9 000 euroa valtionavustusta LAPIN LASTEN SINFONIAAN.

Mauno.jpg 

Projektin kuvaus
Lapin lasten sinfonia on tilausteos Lapin musiikkiopiston 50-vuotisjuhliin lukuvuonna 2019–2020. Teoksen teemana on kolme vuosisataa: 1700-, 1800- ja 1900-luku sekä kolme tyylilajia: sinfonia, ooppera ja baletti. Teos tilataan kunniatohtori Mauno Järvelältä ja musiikin maisteri Aili Järvelältä. Teoksen harjoitteluvaiheessa on tavoitteena käydä musiikin hahmotusaineiden sekä kuvataiteen oppitunneilla läpi eri aikakausia ja tyylilajeja. Hankkeen avulla opetus ja oppimisympäristöt kehittyvät oppilaslähtöisimmiksi, innostavimmiksi ja kokonaisvaltaisimmiksi. Samalla opettajien pedagogiset taidot kehittyvät. Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin musiikkiopiston kaikki oppilaat varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilaista aina syventävien opintojen musiikin ja tanssin oppilaisiin saakka sekä Rovaniemen kuvataidekoulun oppilaat. Kehittämishanke tavoittaa lähes tuhat lasta ja nuorta.