• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Näin opinnot etenevät

Musiikin-opinnot--kaavio.gif

 

Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina kahdeksanvuotiaisiin. Musiikin perustaso vastaa ikään kuin peruskoulua, ja sillä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikkiopistotasolla voi opiskella neljä vuotta. Myös aikuisten osastossa noudatetaan musiikin perustason ja musiikkiopistotason oppisisältöjä.

Muihin kuin muskariopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään toukokuussa ja tarvittaessa elokuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä laulu. Noin 6–7-vuotias lapsi voidaan ottaa soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja jatkaa musiikin perustasolle.

Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perustason sisällöt jaetaan soittimissa kolmeen ja laulussa kahteen opintotasoon. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt, hän tekee tasosuorituksen ja siirtyy seuraavalle tasolle. Musiikkiopistotason instrumenttiopinnoissa on vain yksi opintotaso.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin perusteiden ryhmäopetus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kymmenen vuotta. Musiikin perusteet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat tasoihin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

 

Aikuisten osasto
Täysi-ikäinen musiikin harrastaja, joka aloittaa opintonsa aikuisiällä tai jatkaa keskeytyneitä opintojaan, voi opiskella aikuisten osastolla. Aikuinen tulee opiskelijaksi joko valintakokeen tai soitto- tai laulunäytteen perusteella.
Aikuisten opiskelun tavoitteet, sisällöt ja enimmäisopiskeluaika ovat samat kuin musiikin perustasolla tai musiikkiopistotasolla.

Valintakokeet musiikkiopistoon pyrkiville on toukokuun alussa. Elokuussa on valintakokeet paikkakunnalle muuttaville.


Lukuvuoden työajat

Syyslukukausi
15.8. - 16.12.2016

Syysloma
17. - 23.10.2016 (vko 42)


Kevätlukukausi  
9.1. - 1.6.2017

Talviloma 
6. - 10.3.2017 (vko 10)
Pääsiäisvapaat 
14. - 17.4.2017
Valintakokeet (vko 18)
2.-5.5.2017

 Liitetiedosto