• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Näin opinnot etenevät

infografi.jpg

 

Musiikkileikkikouluun eli muskariin voivat ilmoittautua lapset kolmekuukautisista aina esikouluikäisiin. Musiikkivalmennukseen voivat tulla 1.-2.-luokkalaiset koululaiset. Noin 6–8-vuotias lapsi voi ilmoittautua soitinvalmennukseen, jossa hän vuoden kuluessa valitsee instrumentin ja voi seuraavana vuonna hakeutua valintakokeen kautta musiikin perustasolle. Muskariin, musiikkivalmennukseen ja soitinvalmennukseen tullaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmistä löytyy lisätietoa musiikkileikkikoulu-sivulta.

Musiikin perustaso vastaa ikään kuin peruskoulua, ja sillä voi opiskella pääsääntöisesti enintään yhdeksän vuotta. Musiikkiopistotasolla voi opiskella neljä vuotta. Myös aikuisten osastossa noudatetaan musiikin perustason ja musiikkiopistotason oppisisältöjä.


Instrumenttiopintoihin pyritään valintakokeessa, jossa tutkitaan hakijan musiikilliset valmiudet ja soveltuvuus instrumenttiin. Valintakokeita järjestetään toukokuussa ja tarvittaessa elokuussa. Sopiva aloitusikä riippuu instrumentista, ja valintalautakunta voi myös ehdottaa soveltuvaa instrumenttia. Opetettaviin instrumentteihin kuuluu lukuisa joukko soittimia sekä laulu.


Instrumenttiopetus on yksilöopetusta. Oppimisen edellytys on riittävä kotiharjoittelu, joka vaatii aluksi kotiväen huolehtimista. Musiikin perustason sisällöt jaetaan soittimissa kolmeen ja laulussa kahteen opintotasoon. Kun oppilas hallitsee tietylle tasolle kuuluvat sisällöt, hän tekee tasosuorituksen ja siirtyy seuraavalle tasolle. Musiikkiopistotason instrumenttiopinnoissa on vain yksi opintotaso.

Yhteismusisointi kehittää kykyä kuunnella ja toimia yhdessä, ja orkesteritoiminnan kehittäminen onkin yksi painopisteistämme. Omista esiintymisistä saa varmuutta ja antamisen iloa: emme soita vain itsellemme. Oppilaskonserttien kuunteleminen kehittää musiikin tuntemusta ja luo musiikkiopistolaisten yhteishenkeä.

Musiikin perusteiden ryhmäopetus (mupe) alkaa viimeistään sinä vuonna, jona lapsi täyttää kymmenen vuotta. 8-9-vuotiaat voivat osallistua opettajan suosituksesta Avaimet musiikin perusteisiin -ryhmään jo ennen varsinaisia mupe-opintoja. Musiikin perusteet antavat musiikin oppimisessa tarvittavan tiedollisen pohjan. Opinnot jakautuvat tasoihin ja etenevät rinnan instrumenttiopintojen kanssa. Säveltapailu kehittää korvaa ja musiikin tuottamisen kykyä. Musiikkitieto tutustuttaa musiikin historiaan ja kulttuuriperinteeseen samoin kuin oman aikamme musiikkielämään.

 

Aikuisten osasto
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 

Aikuisosasto on tarkoitettu pääasiassa täysikäisille laulunopiskelijoille ja jo täysi-iän saavuttaneille musiikkiopistossa jo opiskelleille opiskelijoille. Lauluopinnoissa aloitusiäksi suositellaan 15 vuotta, muissa oppiaineissa 5-8 vuotta.

Aikuisten opiskelun tavoitteet, sisällöt ja enimmäisopiskeluaika ovat samat kuin musiikin perustasolla tai musiikkiopistotasolla.

Lukuvuoden 2017-2018 työajat

Syyslukukausi
21.8. - 22.12.2017

Syysloma
16. - 22.10.2017 (vko 42)


Kevätlukukausi  
8.1. - 30.5.2018

Talviloma 
5. - 11.3.2018 (vko 10)

Pääsiäisloma
30.3. - 2.4.2018

Valintakokeet (vko 19)
7.-9.5.2018, ei opetusta

Helatorstaivapaat
10.-11.5.2018

----------------------------------------

Lukuvuoden 2018-2019 työajat

Syyslukukausi
15.8. - 18.12.2018
(joulukonsertti ke 19.12.2018)

Syysloma
15. - 21.10.2018 (vko 42)
--------------------------------------------
Kevätlukukausi  
7.1. - 27.5.2019
(kevätkonsertti ti 28.5.2019)

Talviloma 
4. - 10.3.2019 (vko 10)

Valintakoeviikko, ei opetusta
15.-18.4.2019

Pääsiäisloma
19.- 22.4.2019

Vappuvapaa
1.5.2019
 
-------------------------------------------

Liitetiedosto