• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Varhaisiän musiikkikasvatus

LMO_muskariryhmä.jpgVarhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen. Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.

Varhaisiän musiikkikasvatusta annetaan seuraavissa Lapin musiikkiopiston toimipisteissä 

 • Rovaniemi, Jorma Eton tie 8 B, 1.krs (kuvakartta)
 • Sodankylä, Kansanopistontie 5

Muskariryhmät toteutuvat ikäryhmittäin. Pienten alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä vanhempi, mummi, vaari tai kummi on mukana lapsen kanssa. Muskarin voi aloittaa miltä tasolta vain.

Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapset tutustuvat musiikin maailmaan laulaen, lorutellen, soittaen, liikkuen, katsoen, tarinoiden ja tietysti leikkien. Teemat ovat lapsille läheisistä aiheista ja vuoden rytmistä. Kaikilla ikäryhmillä on omat tekemiset sekä kasvatukselliset ja musiikilliset tavoitteet. Ryhmässä opitaan toimimista, keskittymistä, tunteiden ilmaisua ja kuuntelemista yhdessä.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 45 min. Esikoululaisten kanteleryhmä 90 min. tai kaksi kertaa 45 min. viikossa. Koululaisten musiikkivalmennus kokoontuu kerran viikossa 45 min. 

Musiikkileikkikoulu jatkuu syyskaudelta kevätkaudelle.


 

 

TERVETULOA MUSKARIIN!

Yhteystiedot ja tiedustelut

Musiikkileikkikouluun liittyvistä asioista voi tiedustella musiikkileikkikoulun opettajalta tai kansiasta. Poissaolot tunneilta voi ilmoittaa opettajalle tekstiviestillä allaolevaan numeroon.

Tiedustelut: 
Teija Enroth, musiikkileikkikoulun opettaja
teija.enroth@rovaniemi.fi / 050 3151 443 /

Kanslia   016 322 2438