Etusivu>Palvelut>Koulutus ja opiskelu>Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Rovaniemellä rakennetaan hyvää koulupäivää

Rovaniemen kaupunki on rakentamassa oppilaiden ja opiskelijoiden hyvää koulupäivää monien kehittämistoimintojen kautta. Perusopetus paremmaksi eli POP –ohjelma  on valtakunnallinen, koko hallituskauden kestävä ohjelma, joka liittyy hallituksen tavoitteisiin parantaa koulutuksen laatua. Hallitus on päättänyt käyttää ikäluokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat koulutuksen laadun kehittämiseen. Voimavaroja suunnataan erityisesti perusopetuksen laadun kehittämiseen.

Rovaniemellä on valmisteilla lapsi- ja nuorisopoliittinen strategia, jonka pohjalta tarkennetaan paikalliset esi-, perus- ja lukio-opetuksen kehittämisen painopistealueet.
Tällä hetkellä kaupungin esi- ja perusopetuksessa kehitetään:

 • oppimisen ja hyvinvoinnin yleistä, tehostettua ja erityistä tukea
 • oppilas- ja opiskelijahuoltoa
 • oppimisympäristöjä
 • yhteisöllisyyttä
 • kielten oppimista
 • monikulttuurisuustaitoja

Kehittämistoimintojen kautta koulutetaan henkilöstöä. Opetushenkilöstön jatko- ja täydennyskoulutusta kohdennetaan koulutukseen, joka luo valmiuksia osallistuvien, aktiivisten ja toiminnallisten työtapojen sekä erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönottamiseen, parantaa opetushenkilöstön valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita, kehittää monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia ja maahanmuuttajien opetusta sekä kehittää verkko-opetustaitoja.

Opetustoimen henkilöstökoulutusta on tarkoitus suunnata työyhteisökohtaiseen koulutukseen ja koulujen ja oppilaitosten kehittämistyön monipuoliseen tukeen. Oppilaitosjohdon koulutusta kehitetään.