• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Oppilaiden ilmoittautuminen peruskouluihin ja iltapäiväkerhoihin

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2018 - 2019 tapahtuu sähköisesti 7.-21.2.2018

Vuonna 2011 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2018–2019 alusta. Huoltaja ilmoittaa lapsensa kouluun Wilma -järjestelmässä, huoltajan Wilma-tunnuksella.
Ilmoittautumiseen vaadittavat tunnukset lähetetään huoltajille jokaisen koulunsa aloittavan lapsen kotiin toimitettavassa kirjeessä, josta ilmenee myös lapselle osoitettu lähikoulu.Koulutulokkaiden kirjeet on postitettu 5.2.2018.  Turvakiellon piirissä oleville kirjettä ei voida toimittaa. Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoittautumista sähköisesti, tulee hänen ottaa yhteyttä lähikouluun.  Jos huoltaja ei ole saanut kouluuntulokirjettä ennen ilmoittautumisajan päättymistä, tulee hänen ottaa yhteyttä kotiaan lähinnä olevaan kouluun. 

Koulun vaihtaminen
Mikäli peruskoulun 1.- 9. luokan oppilaan asuinpaikka muuttuu ennen lukuvuoden 2018 - 2019 alkua siten, että koulu vaihtuu, pyydämme huoltajia täyttämään Koulupaikkahakemuksen  16.2.2018 mennessä ja lähettämään sen koulupalvelukeskukseen: Rovaniemen kaupunki, Koulutuspalvelut, Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi. Hakemuksen voi palauttaa myös palvelupiste Osviittaan, Hallituskatu 7, ma—pe 9-16.

Koulun vaihtoa hakevien oppilaiden huoltajien tulee täydentää tarvittavat tiedot Wilma-järjestelmässä avautuvaan oppilasilmoituskorttiin. Mikäli koulun vaihto toteutuu, siirretään täydennetyt tiedot järjestelmässä uudelle koululle.

Oppivelvollisuuden poikkeuksellinen aloittaminen
Mikäli huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, tulee huoltajan ottaa yhteys puh. 0400 950 162.

Iltapäivätoiminta
Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä ensimmäinen ja toisen luokan oppilaille sekä kolmannen vuosiluokan erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Toimintaa järjestetään klo 11.00–17.00 koululla tai koulun läheisyydessä sijaitsevissa tiloissa. Koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Mikäli kerhopaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija kerhopaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla.

Voit hakea lapsellesi iltapäivätoimintapaikkaa Wilma-järjestelmässä 7.- 28.2.2018. Toimintaryhmät muodostetaan hakuaikana saapuneiden hakemusten perusteella, joten on tärkeää, että haet paikkaa hakuaikana. Lisätietoja iltapäivätoiminnan koordinaattori Mervi Pöykiöniemi puh. 040 745 7095

 

 

Liitetiedostot