• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Iltapäivätoiminta

Koulutoimisto on suljettuna kesälomien vuoksi ajalla 3.-23.7.2017.

Koulupaikkahakemukset/kyselyt pyydetään toimittamaan ko. aikana sähköpostilla seuraavasti:

Perusopetus (luokat 1-9)  irmeli.vahaaho@rovaniemi.fi
Lukio-opetus risto.kuoksa@rovaniemi.fi (Ounasvaaran lukio/ammattilukio) tai tuovi.palomaa@rovaniemi.fi (Lyseonpuiston lukio)
Iltapäivätoiminta  mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Hakemukset käsitellään elokuun 1. viikolla.

 

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuksen oppilaille tarkoitettua vapaaehtoista toimintaa, jonka järjestämistavasta ja laajuudesta kunta päättää. Rovaniemen kaupunki on järjestänyt perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa 1.8.2004 lähtien.

Iltapäivätoimintaa järjestetään lain edellyttämällä tavalla peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 1.-3. luokkien oppilaille. Koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Lapset otetaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten paikkaa kannattaa hakea hakuajan puitteissa, vaikka sitä ei tarvittaisikaan heti elokuussa. Aloituspäivän voi määritellä hakemuksessa. Mikäli toimintapaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija toimintapaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla.

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden koulupäivien aikana klo 11 - 17 välisenä aikana joko koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä sijaitsevissa muissa tiloissa. Päivittäisen toiminnan tuottajina toimivat Rovaniemen seurakunta ja paikalliset yhdistykset. Rovaniemen Steinerkouluyhdistys tuottaa iltapäivätoimintaa omalla koulullaan. Lukuvuoden 2017-2018 toimintamaksu on 90 euroa / lapsi / kuukausi. Maksut ovat ulosottokelpoisia.

Iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden viettää koulupäivän jälkeistä aikaa turvallisesti aikuisen läsnä ollessa. Ohjatun toiminnan lisäksi lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin ja toimintaan. Toiminnassa tarjotaan välipala. 

Päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta tekee iltapäivätoiminnan koordinaattori. Hakuaika lukuvuoden 2017–2018 iltapäivätoimintaan on päättynyt 3.3.2017.
Lukuvuoden 2017-2018 iltapäivätoimintaa koskevat päätökset tehdään vasta 4.5.2017 olevan koulutuslautakunnan kokouksen jälkeen.

Iltapäivätoiminnan maksuun on mahdollista hakea alentamista tai maksuvapautusta perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Maksuvapautuksia ei myönnetä takautuvasti, vaan maksun alennus tai maksuvapautus myönnetään sen kuukauden alusta jolloin hakemus on tullut iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Laskutusjakso on kalenterikuukausi ja kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun. Huoltajan tulee tehdä irtisanomisilmoitus iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Lisätietoja: iltapäivätoiminnan koordinaattori Mervi Pöykiöniemi, puh. 040 745 7095