• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Iltapäivätoiminta
 

Koululaisten iltapäivätoiminta on perusopetuksen oppilaille tarkoitettua vapaaehtoista toimintaa, jonka järjestämistavasta ja laajuudesta kunta päättää. Rovaniemen kaupunki on järjestänyt perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa 1.8.2004 lähtien.

Iltapäivätoimintaa järjestetään lain edellyttämällä tavalla peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 1.-3. luokkien oppilaille. Koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Lapset otetaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten paikkaa kannattaa hakea hakuajan puitteissa, vaikka sitä ei tarvittaisikaan heti elokuussa. Aloituspäivän voi määritellä hakemuksessa. Mikäli toimintapaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija toimintapaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla.

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden koulupäivien aikana klo 11 - 17 välisenä aikana joko koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä sijaitsevissa muissa tiloissa. Päivittäisen toiminnan tuottajina toimivat Rovaniemen seurakunta ja paikalliset yhdistykset. Rovaniemen Steinerkouluyhdistys tuottaa iltapäivätoimintaa omalla koulullaan. Lukuvuoden 2019-2020 toimintamaksu on 90 euroa / lapsi / kuukausi. Maksut ovat ulosottokelpoisia.

Iltapäivätoiminnan maksuun on mahdollista hakea alentamista tai maksuvapautusta perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Maksuvapautuksia ei myönnetä takautuvasti, vaan maksun alennus tai maksuvapautus myönnetään sen kuukauden alusta jolloin hakemus on tullut iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden viettää koulupäivän jälkeistä aikaa turvallisesti aikuisen läsnä ollessa. Ohjatun toiminnan lisäksi lapsilla on mahdollisuus omaehtoiseen leikkiin ja toimintaan. Toiminnassa tarjotaan välipala. 

Päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta ja mahdollisesta maksun alentamisesta tai maksuvapautuksesta tekee iltapäivätoiminnan koordinaattori.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Laskutusjakso on kalenterikuukausi ja kerhosuhde päättyy aina kuukauden loppuun. Huoltajan tulee tehdä irtisanomisilmoitus iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Lisätietoja: palveluohjaaja Mervi Pöykiöniemi, varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi
puh. 016 322 6600 (ma-pe, 9-14)