• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Maahanmuuttajaopetus

 Suurimmat maahanmuuttajaryhmät Rovaniemellä ovat vietnamilaiset, venäläiset, kurdit ja tamilit.

Maahanmuuttajaoppilaat käyttävät pääosin normaaleja peruskoulun ja lukion palveluja.
Maahanmuuttajaoppilaat sijoitetaan omaan lähikouluunsa suomenkieliseen luokkaan. Peruskouluun valmistava opetus kestää yleensä vuoden.
Vasta maahantulleita oppilaita varten on peruskouluun valmistava luokka Keskustan koululla. Opetusta valmistavassa luokassa annetaan noin vuoden ajan.

Maahanmuuttajaoppilaiden opetusjärjestelyjä suunnittelee ja koordinoi kouluvirastossa erillinen työryhmä, jossa on sekä koulujen että viraston edustus. Maahanmuuttajaopetukseen on hyväksytty uusi opetussuunnitelma kesäkuussa 2002.

Opetuksen erityispiirteet
Oman äidinkielen opetusta annetaan venäjän kielessä sekä mahdollisuuksien mukaan muissakin kielissä. Vaikeutena oman äidinkielen opetuksen järjestämisessä on opettajien puute. Oman äidinkielen opettamisella pyritään tukemaan oppilaan persoonallisuuden kasvua ja vahvistamaan yhteyttä omiin vanhempiin ja sukulaisiin. Oman äidinkielen hallinta on myös perusta muiden kielten ja eri oppiaineiden opiskeluun. Vaikeat käsitteet oppii helpommin omalla äidinkielellä.

Suomen kieltä opetetaan vieraana kielenä tavoitteena toimiva kaksikielisyys. Kielen opettaminen voi olla toisaalta muuta peruskouluopetusta tukevaa ja toisaalta systemaattista kielen opetusta. Suomi 2-kielenä opetusta varten on olemassa oma kuntakohtainen opetussuunnitelma.

Vähintään kolmelle uskonnonopetusta vapautetulle oppilaalle järjestetään heidän tunnustuksensa mukaista uskonnonopetusta, jos heidän huoltajansa sitä vaativat.

Maahanmuuttajaoppilaiden arviointi suoritetaan oppilaan lähtökohdat huomioiden pääsääntöisesti peruskoulun yleisiä arvosteluperusteita noudattaen. Lisäohjeet löytyvät kunnan oppilasarvioinnin perusteista.

Maahanmuuttajaoppilaille annetaan maahantulon jälkeisenä kolmena vuotena heille tarkoitettua erillistä tukiopetusta. Ko. tukiopetukseen ovat oikeutettuja myös koulutulokkaat. Muita tukitoimia peruskoulussa ovat peruskoulun muu tukiopetus, erityisopetus, henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, joustava arviointi, opetussuunnitelmien kehittäminen, oppimateriaalin kehittäminen sekä oppilashuolto.