• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Oppilashuoltopalvelut

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori on lapsen/nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin sekä tunne-elämään liittyvissä huolissa. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori työskentelee ryhmien, luokkien sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät kouluilla yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden tukiverkostojen kanssa.  Koulupsykologi ja koulukuraattori osallistuvat oppilaan tukitoimien suunnitteluun ja pedagogisten asiakirjojen laatimiseen. Työhön sisältyy myös yhteisöllinen hyvinvointityö, mikä tarkoittaa ryhmien, luokkien ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa.


Lukuvuosi 2017-2018

Koulukuraattori Sirpa Heimonen     puh.050 367 3409           sirpa.heimonen(at)rovaniemi.fi

Ounasvaaran pk, Syväsenvaaran koulu

Ounasvaaran alueen konsultoiva koulukuraattori                        

 

Koulukuraattori Jaakko Ovaska
puh. 040 825 8878
jaakko.ovaska(at)rovaniemi.fi  

 

Rantavitikan pk, Muurolan pk, Alakorkalon koulu

Alakemijoen alueen konsultoiva koulukuraattori            

 

Koulukuraattori Anne Huhtala
puh. 040 849 9347
anne.huhtala(at)rovaniemi.fi

 

toimivapaalla 31.5.2018 asti

         

 

Koulukuraattori Satu Jokelainen
puh. 0400 501 674 
satu.jokelainen(at)rovaniemi.fi

 

Ounasrinteen koulu, Koskenkylän koulu

 

Koulukuraattori Eija Kasurinen
puh. 040 776 9033   
eija.kasurinen(at)rovaniemi.fi

 

Korkalovaaran pk, Vaaranlammen koulu, Ylikylän koulun 5.-6. luokat

 

Koulukuraattori Milla Närhi                 puh. 050 454 6881                  milla.narhi(at)rovaniemi.fi

 

Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio, Aikuislukion iltaperuskoulu, Ylikylän koulun 1.-4. luokat

 

Koulukuraattori Marja Pulju
puh. 040 571 5630  
marja.pulju(at)rovaniemi.fi         

 

Napapiirin yläaste, Saaren koulu

Saaren alueen konsultoiva koulukuraattori

 

Koulukuraattori Jenni Sieppi              puh. 040 710 6761               jenni.sieppi(at)Rovaniemi.fi

 

 

Ounasjoen pk, Rovaniemen Steinerkoulu, Ammattiopisto Jokiväylä

Keskusta-Ounasjoen alueen konsultoiva koulukuraattori

 

Koulukuraattori Miia Välimaa      puh. 040 753 9330            miia.valimaa(at)rovaniemi.fi

 

 

Korkalovaaran pk, Vaaranlammen koulu, Nivavaaran koulu

 

Koulupsykologi Kaisa Lindqvist puh. 040 195 6601           kaisa.lindqvist(at)rovaniemi.fi

 

 

Lapin yliopiston harjoittelukoulu

 

Koulupsykologi Mari Raappana  puh. 050 432 1137          mari.raappana(at)rovaniemi.fi

 

 

Nivavaaran koulu

 

Koulupsykologi Hanna Koivula  puh. 050 345 3621           hanna.koivula(at)Rovaniemi.fi

 

Ounasvaaran pk, Ounasrinteen koulu

 

Koulupsykologi Eeva Kuvaja

 

virkavapaalla

 

 

Vastaava projektisuunnittelija, koulukuraattori Satu Piittinen         puh. 040 734 1242              satu.piittinen(at)rovaniemi.fi

 

SOSKU-hanke (Rantavitikan pk, Yläkemijoen koulu, Rovaniemen Sairaalakoulu)

            Sosiaaliohjaaja Mikko Sipola   puh. 050 465 2381              mikko.sipola(at)rovaniemi.fi                  

 

SOSKU-hanke (Rantavitikan pk, Yläkemijoen koulu, Rovaniemen Sairaalakoulu)            

           

 

                          

 

Oppilashuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä  Koulupalvelukeskuksen oppilashuollon tiimin esimies Irmeli Vähäahoon puh. 0400 950162

Postitusosoite: Koulupalvelukeskus, Oppilashuollon tiimi, PL 8216, 96101 Rovaniemi