• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Oppilashuoltopalvelut

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori on lapsen/nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin sekä tunne-elämään liittyvissä huolissa. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori työskentelee ryhmien, luokkien sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät kouluilla yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden tukiverkostojen kanssa.  Koulupsykologi ja koulukuraattori osallistuvat oppilaan tukitoimien suunnitteluun ja pedagogisten asiakirjojen laatimiseen.


Lukuvuosi 2016-2017

Koulukuraattori Sirpa Heimonen     puh.050 367 3409           sirpa.heimonen(at)rovaniemi.fi

Saaren koulu, Syväsenvaaran koulu, Koskenkylän koulu

Saaren alueen konsultoiva kuraattori

 

Koulukuraattori Virve Simonen
puh. 040 734 1242
virve.simonen(at)rovaniemi.fi  

 

Yläkemijoen koulu

Vastaava projektisuunnittelija (Rantavitikan pk, Yläkemijoen koulu, Rovaniemen Sairaalakoulu)

 

Koulukuraattori Anne Huhtala
puh. 040 849 9347
anne.huhtala(at)rovaniemi.fi

 

Ounasvaaran pk, Ylikylän koulu

Ounasvaaran alueen konsultoiva kuraattori         

 

Koulukuraattori Satu Jokelainen
puh. 0400 501 674 
satu.jokelainen(at)rovaniemi.fi

 

Nivavaaran koulu, Ounasrinteen koulu

 

Koulukuraattori Eija Kasurinen
puh. 040 776 9033   
eija.kasurinen(at)rovaniemi.fi

 

Korkalovaaran pk, Vaaranlammen koulu, Rovala-Opisto

 

Koulukuraattori Milla Närhi                 puh. 050 454 6881                  milla.narhi(at)rovaniemi.fi

 

Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio, Aikuislukion iltaperuskoulu

 

Koulukuraattori Satu Pasula         puh. 040 825 8878                satu.pasula(at)rovaniemi.fi

 

Ounasjoen peruskoulun alaluokat

Keskusta-Ounasjoen sekä Alakemijoen alueen konsultoiva kuraattori

 

Koulukuraattori Marja Pulju
puh. 040 571 5630  
marja.pulju(at)rovaniemi.fi         

 

Napapiirin yläaste, Ounasjoen peruskoulun yläluokat

 

Sosiaaliohjaaja Mikko Sipola   puh. 050 465 2381              mikko.sipola(at)rovaniemi.fi           

 

Sosku-hanke (Rantavitikan pk, Yläkemijoen koulu, Rovaniemen Sairaalakoulu)

 

Koulupsykologi Eeva Kuvaja           virkavapaalla

sij. Anna-Kaisa Jarkko                        anna-kaisa.jarkko(at)rovaniemi.fi    puh. 040 1994 625

 

 

Ounasvaara pk, K-luokat              

Ounasvaaran alueen konsultoiva psykologi

 

Koulupsykologi Kaisa Lindqvist  puh. 040 195 6601             kaisa.lindqvist(at)rovaniemi.fi

 

Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Muurolan pk

 

Koulupsykologi Reetta Puuronen     
puh. 040 572 2461
reetta.puuronen(at)rovaniemi.fi

 

Vaaranlammen koulu, Korkalovaaran pk            

Ounasjoen alueen konsultoiva psykologi

 

Koulupsykologi Laura Pönkänen        puh. 040 753 9330
laura.ponkanen(at)rovaniemi.fi

 

Rantavitikan pk

Alakemijoen alueen konsultoiva psykologi

 

Koulupsykologi Mari Raappana   puh. 050 432 1137            mari.raappana(at)rovaniemi.fi

 

Napapiirin ya, Nivavaaran koulu

Saaren alueen konsultoiva psykologi

 

Oppilashuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä myös Koulupalvelukeskuksen oppilashuollon tiimin esimies Irmeli Vähäahoon puh. 0400 950162

Postitusosoite: Koulupalvelukeskus, Oppilashuollon tiimi, PL 8216, 96101 Rovaniemi