• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

Oppilashuoltopalvelut

Koulupsykologi ja koulukuraattori

Koulupsykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja hän edustaa psykologista asiantuntemusta koulussa. Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan terveen psyykkisen kehityksen tukeminen ja hänen koulunkäyntiinsä liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä kaikissa lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulukäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotto voi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun huoli herää oppilaan oppimisesta, keskittymisestä ja tarkkaavuudesta tai käytöksestä, mielialasta tai itsetunnosta. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden sosiaalista kasvua ja kouluarjen sujumista, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita. Koulukuraattori on lapsen/nuoren ja perheen tukena esimerkiksi koulunkäyntiin, ihmissuhteisiin sekä tunne-elämään liittyvissä huolissa. Oppilaskohtaisen työn lisäksi koulukuraattori työskentelee ryhmien, luokkien sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulupsykologi ja koulukuraattori työskentelevät kouluilla yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien sekä koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden tukiverkostojen kanssa.  Koulupsykologi ja koulukuraattori osallistuvat oppilaan tukitoimien suunnitteluun ja pedagogisten asiakirjojen laatimiseen. Työhön sisältyy myös yhteisöllinen hyvinvointityö, mikä tarkoittaa ryhmien, luokkien ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämistä yhdessä koulun muiden toimijoiden kanssa.


Lukuvuosi 2019-2020

 Koulukuraattori Sirpa Heimonen  
050 367 3409           sirpa.heimonen(at)rovaniemi.fi

Ounasvaaran pk, Syväsenvaaran koulu (K-luokat), Kaukon koulu. Taipaleen koulu                    

Koulukuraattori Maija Lehto       
040 720 1536              maija.lehto(at)rovaniemi.fi

Alakorkalon koulu, Rautiosaaren koulu , Syväsenvaaran koulu, Viirinkankaan koulu, Rovaniemen steinerkoulu

Koulukuraattori Jenni Sieppi
040 825 8878
jenni.sieppi(at)rovaniemi.fi

Ylikylän koulu (4-6lk), Vaaranlammen koulu, Ounasjoen pk, Meltauksen koulu, Nivankylän koulu

Koulukuraattori Satu Jokelainen
0400 501 674 satu.jokelainen(at)rovaniemi.fi

Ounasrinteen koulu, Koskenkylän koulu

Koulukuraattori Eija Kasurinen
040 776 9033  eija.kasurinen(at)rovaniemi.fi

Lapin yliopiston Harjoittelukoulu,
Ylikylän koulu (1-3lk)

Koulukuraattori Milla Närhi   
050 454 6881
milla.narhi(at)rovaniemi.fi

Lyseonpuiston lukio, Ammattioppilaitos Jänkätie. maahanmuuttajien iltaopetus

Koulukuraattori Marja Pulju 
040 571 5630  marja.pulju(at)rovaniemi.fi         

Napapiirin yläaste, Nivavaaran koulu

 

Koulukuraattori Satu Piittinen       
040 734 1242                satu.piittinen(at)rovaniemi.fi

Rantavitikan pk, Muurolan pk, Yläkemijoen pk, Hirvaan koulu

Koulukuraattori Miia Välimaa     
040 753 9330            miia.valimaa(at)rovaniemi.fi

Korkalovaaran pk, Saaren koulu, Kristillinen koulu

Koulukuraattori Miia Karvo       
040 843 7603                          miia.karvo(at)rovaniemi.fi

Lyseonpuiston lukio, Ounasvaaran lukio, Luovi, Ammattioppilaitos Jänkätie

Koulukuraatori Anne Huhtala
040 849 9347
anne.huhtala(at)rovaniemi.fi

Ammattioppilaitos Jokiväylä,  Rovala, Lappia turvallisuusala

Koulukuraattori Erkki Kuure
040 638 4597
erkki.kuure(at)rovaniemi.fi

Ammattioppilaitos Jokiväylä

Koulukuraattori Maarit Ulkuniemi
040 522 6624
maarit.ulkuniemi@rovaniemi.fi

Ammattioppilaitos Porokatu, Urheiluopisto, Valma

Koulupsykologi Tuomas Kolehmainen                 
040 572 2461         tuomas.kolehmainen(at)rovaniemi.fi

2. asteen oppilaitokset

          

Koulupsykologi Mari Raappana 
050 432 1137          mari.raappana(at)rovaniemi.fi

Napapiirin yläaste, Nivavaaran koulu, Saaren koulu,Syväsenvaaran koulu, Vikajärven koulu, Yläkemijoen koulu


Koulupsykologi/Erityissuunnittelija Hanna Koivula                              
0400 950 162          hanna.koivula(at)rovaniemi.fi


Konsultoiva psykologi Alakemijoen alue, Kuntoutusluokat 

Koulupsykologi Katariina Määttä  
050 465 2381              katariina.maatta(at)rovaniemi.fi

Korkalovaaran pk, Ounasjoen pk,
Lapin yliopiston Harjoittelukoulu, Vaaranlammen koulu, Ylikylän koulu, Meltauksen koulu, Nivankylän koulu, Rovaniemen kristillinen koulu

Koulupsykologi Elisa Oraluoma
050 345 3621         elisa.oraluoma(at)rovaniemi.fi

Ounasvaaran pk, Ounasrinteen koulu, Koskenkylän koulu, Kaukon koulu, Taipaleen koulu

 

Oppilashuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä  oppilashuollon tiimin esimies Satu Lindiin puh. 040 503 1589

Postitusosoite: Koulupalvelukeskus, Oppilashuollon tiimi, PL 8216, 96101 Rovaniemi