• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
roi_kansalaisopisto_logo VÄRI.JPG
Taiteen perusopetus / TPO


Kansalaisopisto tarjoaa lapsille ja nuorille yleisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä. Kansalaisopiston uudistettu yleinen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2018 alkaen.

Opetussuunnitelma on tehty Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteiset opinnot ovat 300 ja teemaopinnot 200 tuntia. 

Opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä oppilaitoksen opettajien, oppilaiden, huoltajien ja muiden tahojen kanssa. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on elävä ja kehittyvä prosessi, jonka toteutumista tarkistetaan vuosittain kokemusten perusteella. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja kannustaa elinikäiseen harrastukseen tai alan jatko-opintoihin.

Taiteen perusopetuksen maksu syyskaudelta 2019 on 60 €. Kurssimaksu oikeuttaa opiskelemaan yhtä tai kahta taiteenalaa, jotka on nimetty taiteen perusopetuksen kursseiksi. Kädentaito ja kuvataide ryhmiin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikin ryhmien vapaista oppilaspaikoista tiedotetaan aina erikseen.

Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto tarjoaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta sekä yksilö- ja yhteismusisoinnissa, kuvataiteessa ja käsitöissä sekä lapsille että nuorille. Yleistä taiteen perusopetuksen mukaista opetusta järjestetään asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja pyritään tukemaan lasten/nuorten opintojen jatkuvuutta.