• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu

roi_kansalaisopisto_logo VÄRI.JPG

Taiteen perusopetus / TPO

Taiteen yleinen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarjottavaa taidekasvatusta. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja kannustaa elinikäiseen harrastukseen tai alan jatko-opintoihin.

Taiteen perusopetuksen lukuvuosimaksu on 81€. Kurssimaksu oikeuttaa opiskelemaan yhtä tai useampaa (enintään kolmea) taiteenalaa, jotka on nimetty taiteen perusopetuksen kursseiksi. Opiskelijan kurssit suunnitellaan päävastuussa olevan opettajan ja rehtorin kanssa huomioiden opiston muiden kurssien oppilasmäärät ja oppisisällöt. Niiden tulee soveltua opiston taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman opintokokonaisuuksiin, joita toteutetaan alueellisesti. Tänä lukuvuonna tarjotaan yleistä taiteen perusopetusta musiikissa ja käsityössä.

Kärki –hankkeen tukemat kurssit oikeuttavat osallistumaan vain yhdelle kurssille. Kyseiset kurssit ovat Koskenkylän 110446 ja Ylikylän 110447 Käsityötaitoja tutuksi 4.-6. luokkalaisille, TPO.