• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Esittely

Rovaniemen kuvataidekoulu on Rovaniemen kaupungin koulutoimen ylläpitämä koulu, jossa annetaan taiteen perusopetusta kuvataiteen alueella. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteidenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.


Koulussamme laajan oppimäärän mukainen opetus antaa oppilaalle mahdollisuuden opiskella kuvataidetta ja sen eri tekniikoita pitkäjänteisesti oppilaan oman valinnan ja taipumuksen mukaan. Koulussa voi opiskella kaikkien perinteisten tekniikoiden lisäksi mm. digitaalista valokuvausta, videokuvausta, animaatiota sekä lumenveistoa. Uudessa opetussuunnitelmassa (2018) painottuvat paikallisidentiteetin huomioiminen, pohjoinen näkökulma kuvataideopetuksessa sekä taiteen tekemisen ekologiset ja kestävän kehityksen periaatteet. Mediapainotteisuus lomittuu kuvataidekoulun opetussisältöihin, työvälineisiin, työskentelytapoihin sekä oppimisympäristöihin kautta linjan sekä perusopinnoissa että syventävissä opinnoissa. Kuvataidekoulu osallistuu myös moniin taidekasvatus – ja kulttuurialan projekteihin.

Rovaniemen kuvataidekoulussa on kolme päätoimista opettajaa ja tuntiopettajia. Opetusryhmiä on 24 ja oppilaita 190. Opetus koulussa tapahtuu iltapäivisin ja iltaisin koulupäivän jälkeen. Perusopetusoppilaalla on opetusta 2-3 opetustuntia yhtenä päivänä viikossa ja syventävissä työpajoissa 4 tuntia yhtenä tai useampana päivän viikossa.

 

juuso.JPG            


luka.JPG           IMG_3131.JPG


www.facebook.com/rovaniemenkuvataidekoulu


www.instagram/rovaniemenkuvataidekoulu