Etusivu>Palvelut>Koulutus ja opiskelu>Saarenkylän kouluverkkokysely
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Saarenkylän kouluverkon tulevaisuutta selvitettiin joulukuussa 2017

Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut kartoitti joulukuussa 2017 kuntalaisten mielipiteitä siitä, miten ja millaisissa rakennuksissa Saarenkylän koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut kannattaa järjestää tulevaisuudessa. Kyselyssä pyydettiin valitsemaan neljästä vaihtoehdosta paras.

 Kyselyn vaihtoehdot ja niiden saamat kannatusluvut löytyvät tämän tekstin alapuolelta. 

Ylivoimaisesti eniten kannatusta sai vaihtoehto yksi (VE1), jossa Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin kokonaan uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella.

Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi kyselyssä oli mahdollisuus esittää muita vaihtoehtoja (tämän valitsi 4,8 prosenttia vastaajista). Vapaissa vastauksissa kannatettiin muassa Napapiirin yläasteen lakkauttamista ja uuden yhtenäiskoulun rakentamista Syväsenvaaraan sekä kahta erillistä yhtenäiskoulua, joista toinen olisi Syväsenvaarassa ja toinen Napapiirin yläasteen tontilla. Saaren koulu ja Nivavaaran koulu jatkaisivat näissä esityksissä kuten nytkin. Syväsenvaaran yhtenäiskouluun toivottiin otettavan mallia Ounasrinteen monitoimitalosta. Muutamissa sanallisissa vastauksissa esitettiin kaikkien Napapiirin yläasteen rakennusten purkamista. Kustannusarviota vaihtoehtoon, jossa Saarenkylän alueella olisi kaksi yhtenäiskoulua, ei ole vielä käytettävissä, mutta se valmistuu lähiaikoina.

Kyselyyn tuli yhteensä 846 vastausta. Rovaniemen kaupungin sivistyspalvelut kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita. Annetuista vastauksista tullaan tekemään erilaisia yhteenvetoja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Palveluverkkoselvitys aloitettiin alun perin siksi, että Syväsenvaaran koulu ja Napapiirin yläaste ovat käyttöikänsä päässä. Rakennuksille on tehtävä laajoja peruskorjauksia, jos niitä halutaan käyttää tulevaisuudessa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa kokonaan uudet koulut. 

Saarenkylän kouluverkkoselvityksessä esitetyt vaihtoehdot

Vaihtoehtokuvat saat isommaksi joko klikkaamalla ko. kuvaa tai avaamalla liitetiedoston: Saarenkylän kouluverkko, vaihtoehtojen karttakuvat.pdf


Vaihtoehto yksi (VE1) sai eniten kannatusta (69,6 prosenttia vastaajista). Vaihtoehdossa esitettiin, että Saarenkylän nykyinen kouluverkko säilyisi entisellään. Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin kokonaan uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella, jossa toimisi myös Nivavaaran alueen kolme esiopetusryhmää. Nivavaaran kouluun ja Saaren kouluun ei tehtäisi muutoksia.

VE1:n alustava kustannusarvio olisi noin 17,4 miljoonaa euroa.  

Saarenkylän-palvVerkko-VE1_2.gif


-------

Vaihtoehto kaksi (VE2) sai toisiksi eniten kannatusta (11,5 prosenttia vastaajista). Tässä ehdotuksessa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Saaren kouluun ja Nivavaaran kouluun, joita laajennettaisiin. Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella. Tähän uudisrakennukseen tulisi tiloja myös Nivavaaran koulua ja kolmea Nivavaaran alueen esiopetusryhmää varten. Nivavaaran koulusta ja Napapiirin yläasteesta syntyisi yhtenäiskoulu.

VE2:n alustava kustannusarvio olisi noin 16,7 miljoonaa euroa. 

Saarenkylän-palvVerkko-VE2_2.gif

-------


Kolmatta vaihtoehtoa (VE3) kannatti 10,3 prosenttia vastaajista. Tässä vaihtoehdossa Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Nivavaaran kouluun, jota laajennettaisiin. Nivavaaran koulu ja Napapiirin yläaste yhdistyisivät yhtenäiskouluksi ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella. Tähän uudisrakennukseen tulisi tiloja sekä Nivavaaran koulua että Napapiirin yläastetta ja Nivavaaran alueen kolmea esiopetusryhmää varten. Yhtenäiskoulu tehtäisiin koulujen nykyiselle paikalle. Saaren koulu jatkaisi nykyistä toimintaansa entisellä paikalla, eikä Saaren kouluun tehtäisi peruskorjauksia.

VE3:n alustava kustannusarvio olisi noin 14,3 miljoonaa euroa. 

Saarenkylän-palvVerkko-VE3_2.gif----------

Vaihtoehto neljä (VE4) sai vähiten kannatusta kuntalaiskyselyssä (3,8 prosenttia vastaajista). Esityksen mukaan Saarenkylän alueelle rakennettaisiin yksi yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulun sijainti ratkaistaisiin myöhemmin. Nivavaaran koulu, Saaren koulu, Syväsenvaaran koulu ja Napapiirin yläaste lakkautettaisiin ja syntyisi täysin uusi yhtenäiskoulu, johon kaikki alueen oppilaat ja koulujen henkilökunta siirtyisivät. Napapiirin päiväkotia laajennettaisiin kolmella esiopetusryhmällä.

VE:n alustava kustannusarvio olisi noin 28 miljoonaa euroa. 

Saarenkylän-palvVerkko-VE4_2.gif