Etusivu>Palvelut>Koulutus ja opiskelu>Saarenkylän kouluverkkokysely
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Koulutus ja opiskelu
Saarenkylän kouluverkon tulevaisuutta selvitetään

Rovaniemen kaupunki kartoittaa kuntalaisten näkemyksiä siitä, miten ja millaisissa rakennuksissa Saarenkylän koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut kannattaa järjestää tulevaisuudessa. Sivistystoimen tekemässä selvityksessä tarkastellaan myös koulujen yhteydessä toimivia nuoriso- ja liikuntapalveluja sekä kansalaisopiston toimintaa. Tavoitteena on, että rakennukset olisivat mahdollisimman vähän tyhjillään.

Selvitys on aloitettu tänä syksynä siksi, että Syväsenvaaran koulu ja Napapiirin yläaste ovat käyttöikänsä päässä. Rakennuksille on tehtävä laajoja peruskorjauksia, jos niitä halutaan käyttää tulevaisuudessa. Toisena vaihtoehtona on rakentaa kokonaan uudet koulut. 

Saarenkylän kouluverkon tämänhetkiset vaihtoehdot on esitelty oheisessa kyselyssä. Kaupunki pyytää kuntalaisia kertomaan, mitä vaihtoehtoa he pitävät parhaana. 

Koulutuslautakunta käsittelee asiaa vuoden 2018 alkupuolella. 

Saarenkylän kouluverkkoselvityksen tämänhetkiset vaihtoehdot

Saarenkylän koulu- ja päiväkotiverkon tulevaisuudesta on hahmoteltu neljä erilaista vaihtoehtoa. Vaihtoehdot löytyvät kyselylomakkeen alapuolelta. 
Mikä niistä olisi sinun mielestäsi paras? Valitse sopivin vaihtoehtoVastausaikaa on 22.12. saakka.   

Vaihtoehtokuvat saat isommaksi joko klikkaamalla ko. kuvaa tai avaamalla liitetiedoston: Saarenkylän kouluverkko, vaihtoehtojen karttakuvat.pdf


Vaihtoehdossa yksi (VE1) esitetään, että Saarenkylän nykyinen kouluverkko säilyisi entisellään. Syväsenvaaran koulu rakennettaisiin kokonaan uudestaan ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella, jossa toimisi myös Nivavaaran alueen kolme esiopetusryhmää. Nivavaaran kouluun ja Saaren kouluun ei tehtäisi muutoksia.

VE1 on alustavan arvion mukaan kustannuksiltaan lähes samanhintainen kuin VE2.

Saarenkylän-palvVerkko-VE1_2.gif


-------

Vaihtoehdossa kaksi (VE2) Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Saaren kouluun ja Nivavaaran
kouluun, joita laajennettaisiin. Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella.
Tähän uudisrakennukseen tulisi tiloja myös Nivavaaran koulua ja kolmea Nivavaaran alueen esiopetusryhmää varten.  Nivavaaran koulusta ja Napapiirin yläasteesta syntyisi yhtenäiskoulu.

VE2 on alustavan arvion mukaan kustannuksiltaan lähes samanhintainen kuin VE1.

Saarenkylän-palvVerkko-VE2_2.gif

-------


Kolmannessa vaihtoehdossa (VE3) Syväsenvaaran koulu lakkautettaisiin ja oppilaat sekä henkilökunta siirtyisivät Nivavaaran
kouluun, jota laajennettaisiin. Nivavaaran koulu ja Napapiirin yläaste yhdistyisivät yhtenäiskouluksi ja Napapiirin yläasteen huonokuntoiset rakennukset korvattaisiin yhdellä uudisrakennuksella.
Tähän uudisrakennukseen tulisi tiloja sekä Nivavaaran koulua että Napapiirin yläastetta ja Nivavaaran alueen kolmea esiopetusryhmää varten. Yhtenäiskoulu tehtäisiin koulujen nykyiselle paikalle. Saaren koulu jatkaisi nykyistä toimintaansa entisellä paikalla, eikä Saaren kouluun tehtäisi peruskorjauksia.

VE3 on alustavan arvion mukaan halvin neljästä vaihtoehdosta.

Saarenkylän-palvVerkko-VE3_2.gif----------

Vaihtoehdossa neljä (VE4) Saarenkylän alueelle rakennettaisiin yksi yhtenäiskoulu.
Yhtenäiskoulun sijainti ratkaistaisiin myöhemmin. Nivavaaran koulu, Saaren koulu, Syväsenvaaran koulu ja Napapiirin
yläaste lakkautettaisiin ja syntyisi täysin uusi yhtenäiskoulu, johon kaikki alueen oppilaat ja koulujen henkilökunta siirtyisivät.
Napapiirin päiväkotia laajennettaisiin kolmella esiopetusryhmällä.

VE4 on alustavan arvion mukaan selvästi kallein vaihtoehto.

Saarenkylän-palvVerkko-VE4_2.gif