• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Tule jäädäksesi - Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma

Kulttuurialalla on hienot mahdollisuudet tukea uusien asukkaiden juurtumista Rovaniemelle. Tätä mieltä ovat kaupungin Kultti-projektin työntekijät, uusista rovaniemeläisistä koostunut asiakasraati sekä sektorirajat ylittänyt toimijoiden verkosto. Heidän ajatuksistaan koostettu Tule jäädäksesi - Rovaniemen kulttuurialan kotouttamisohjelma ehdottaa keinoja, jotka vievät Rovaniemen monimuotoista kaupunki-kulttuuria eteenpäin.

Kulttuurialan kotouttamisohjelman tavoittelema Rovaniemi on eloisa yhteisö, joka aktiivisesti ottaa vastaan ja perehdyttää uudet jäsenensä. Rovaniemelle muuttanut henkilö on tervetullut, pääsee vaivattomasti osaksi yhteisöä ja tuntee itsensä sen tasavertaiseksi jäseneksi. Uudet kuntalaiset osallistuvat yhteisön toimintoihin alusta alkaen. Ohjelma ehdottaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan uusien rovaniemeläisten tasavertainen osallisuus kulttuurielämään. Näihin kuuluvat viestinnän kehittäminen ja matalan kynnyksen kulttuuripalveluiden tukeminen. Ohjelman jäsennyksenä toimii ajatus uudelle paikkakunnalle juurtumisen vaiheista ja nivelkohdista. Kulttuurielämän on oltava läsnä kaikissa vaiheissa ja kussakin vaiheessa tietynlainen palveluiden kohdennus voi olla erityisen vaikuttava. Ohjelma pyrkii tunnistamaan nämä hetket ja tarjoaa niihin käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia.

Kulttuurialan kotouttamisohjelman toteuttamiseen yhdessä on ilmoittautunut 32 toimijaa. Mukana on niin kaupungin omia yksiköitä kuin järjestöjäkin. Niistä kukin osallistuu omien resurssiensa puitteissa ja itselleen luontevilla keinoilla. Ohjelman ottaminen käyttöön ei vaadi muodollista sitoutumista tai erillistä määrärahaa. Ehdotukset ovat pieniä askelia, joista on helppo lähteä liikkeelle. Kiinnostuneet tahot voivat tarttua itselleen sopiviin ehdotuksiin tai avata aivan uusia polkuja.

Tiedostot
Nimi KuvausLisätty
140528_Kultti_OhjelmanEsittely_nettiin.pdf (200,4 kB) Ohjelman esittely tiiviisti28.5.2014 13:20
RK_kultti-kotouttamisohjelma_FI_27052014-1_web.pdf (1,27 MB) 16.6.2014 14:55
RK_kultti-kotouttamisohjelma_EN_28052014-1_web.pdf (1,21 MB) 16.6.2014 14:56