• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut
Yhteistyökumppanit

Inari

 

Kemi

Kemin Lastenkulttuurikeskuksen vahvuutena on sarjakuva. Kemissä järjestetään vuosittain lasten ja nuorten sarjakuvakilpailu sekä anime- ja mangatapahtuma Kitacon. Lasten taidekasvatukseen panostetaan vauvojen värikylpytoiminnan, alle kouluikäisten avoimen taidetoiminnan, Elohiiri-taidepajaviikon sekä koulujen ja päivähoidon taidepajojen muodossa.
           

Kittilä

 

Kolari

Ranua

Lapin lastenkulttuuriverkostossa Ranua kehittää lastenkulttuuripalveluita ja niiden saavutettavuutta paikallisesti ja alueellisesti. Toiminnan teema ja sisällöt rakentuvat lapsen ja nuoren kasvuympäristön historiasta ja kulttuurista yhdistämällä perinteisiä taitoja uuden luomiseen. Taiteenalakohtaisen kehittämisen painopisteenä ovat kädentaidot ja kylien kulttuuri sekä työpajatoiminnan laajentaminen kouluihin ja vapaa-aikaan.

Rovaniemi

Osana Lapin lastenkulttuuriverkostoa Rovaniemen kulttuuripalvelukeskus toimii yhteistyössä omien yksiköiden, muiden palvelukeskusten sekä paikallisten lastenkulttuuritoimijoiden kanssa. Toiminnan perustana on lastenkulttuurin tasavertainen saavutettavuus ja yhteisöllisyys. Suuri osa toiminnasta toteutetaan kouluissa ja päiväkodeissa. Toimintaa toteutetaan myös kylillä. Lastenkulttuuritoiminnassa nostetaan esille eri taiteen alojen paikallisia osaajia.

Saamelaiskäräjät

Saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen Mánnun osaamisaluetta Lapin lastenkulttuuriverkostossa on saamelaisen tieto-taidon tuominen osaksi lastenkulttuuria sekä kulttuuritapahtumien ja kohtaamisten kehittäminen lasten ja nuorten välillä rajattomasti. Työpajoja järjestetään saamelaisalueen kouluissa ja päiväkodeissa

Savukoski

Savukosken kulttuuri- ja nuorisotoimi organisoi vuosittain erilaisia lapsille ja nuorille tarkoitettuja taide- ja kulttuuritapahtumia yhteistyössä eri organisaatioiden, paikallisten järjestöjen ja opetustoimen kanssa. Tärkeimmät vuotuiset tapahtumat ovat pääsiäisen Kuivalihamarkkinat, SompioRock syyskuussa ja Korvatunturin Joulupukin liikkeellelähtöjuhla marraskuun lopussa.   Päivähoito- ja koulupäivän aikana järjestettävät tilaisuudet antavat kaikille lapsille ja nuorille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua mm. vierailuesityksiin ja työpajoihin. Tapahtumissa pyritään huomioimaan kaikki ikäluokat. Alueen erityispiirteitä ovat Suomen harvin asutus, pitkät välimatkat, pienet ikäluokat ja metsälappalainen kulttuuri.

Sodankylä

Sodankylän kulttuuritoimi organisoi vuosittain useita lapsille ja nuorille tarkoitettuja taide- ja kulttuuritapahtumia yhteistyössä Lapin lastenkulttuuriverkoston, Revontuliopiston (taiteen perusopetus), eri kulttuuriyhdistysten ja koulujen kanssa.

Tärkeimmät vuosittaiset tapahtumat ovat kesäkuun alkupuolella järjestettävä lasten taideleiri ja nuorten bändileiri sekä elokuussa Nuorten LuostoClassic – orkesterileiri. Lokakuussa järjestettävä lasten ja nuorten kulttuuriviikon tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin voivat osallistua myös kotihoidossa olevat lapset. Koulupäivän aikana järjestettävät tilaisuudet antavat kaikille lapsille ja nuorille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua työpajoihin ja konsertteihin.

Tornio

Tornion kehittämisalueita Lapin lastenkulttuuriverkostossa ovat taiteen perusopetuksen, taidekasvatuksen menetelmien ja taideohjaajien täydennyskoulutuksen, esitys- ja näyttelytoiminnan sekä muiden tapahtumien kehittäminen. Tornio panostaa monitaiteiseen työpajatyöskentelyyn, museopedagogisten toimintamallien kehittämiseen, lasten oman esitystoiminnan tukemiseen sekä lasten kuvataidekokoelman kartuttamiseen. Tornio tarjoaa elokuva- ja mediakasvatus sekä sanataidehankkeen avulla mahdollisuuden tutustua paikkakunnalla vähemmän tunnettuihin taiteenaloihin.