• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Kuva-arkisto ja kuvapalveluhinnasto

Kuva-arkiston Rovaniemeä ja Peräpohjolaa koskeva kokoelma sisältää n. 300.000 kuvaa. Pääosa aineistosta ajoittuu 1950-60 -luvulle, ja vanhimmat kuvat ovat 1900-luvun alusta.
Osa kuva-arkiston kuvista on nähtävissä museon kokoelmaselaimen kautta http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin_maakuntamuseo/Kokoelmat/Kokoelmaselain.iw3

KUVATILAUKSIA PYSTYTÄÄN TÄLLÄ HETKELLÄ TOIMITTAMAAN SEURAAVAN KERRAN VIIKOLLA 48. (24.11.2014 alkaen.)

Kuva-arkistossa on säilytettävänä vanhaa Rovaniemeä koskeva Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kokoelma ja saamelaisaiheinen Marja Vuorelaisen kokoelma. Myös pohjoista savotta- ja uittoperinnettä sisältävä Lapin metsämuseon kokoelma löytyy kuva-arkistosta. Lapin metsämuseon kuvia löytyy myös museotietokanta Kantapuusta

Lapin maakuntamuseon kuva-arkiston asiakaspalvelun periaatteet
- Museon henkilökunta vastaa alkuperäisestä kuva-aineistosta ts. käsittelystä, arkistoinnista, digitoinnista, luetteloinnista, suojaamisesta ja säilyttämisestä.
- Alkuperäistä kuva-aineistoa ei luovuteta arkiston ulkopuolelle.
- Asiakkaat voivat tutustua valokuva-arkiston kokoelmiin virka-aikana museon kuva-arkistonhoitajan tai valokuvaajan läsnä ollessa arkiston asiakaspalvelutiloissa. Vierailusta on sovittava etukäteen.
- Kuva-aineistoa ei anneta asiakkaan digitoitavaksi.
- Asiakkaiden on käsiteltävä kuva-aineistoa museon vaatimalla tavalla.
- Asiakkaalla on mahdollisuus saada kopioita kuva-aineistosta hinnaston mukaista korvausta vastaan. Kuvapalveluhinnasto on kaupunginhallituksen vahvistama.
- Museolla ei ole käyttöoikeutta tai tekijänoikeutta kaikkeen arkistossa olevaan aineistoon, tätä aineistoa museo ei luovuta kolmannelle osapuolelle.
- Asiakkaalle valmistetaan tarvitsemistaan kuvista joko analoginen tai digitaalinen kopio. Museo vastaa kopion valmistamisesta.
- Asiakkaan on kuvia tilattaessa kerrottava kuvien käyttötarkoitus. Asiakas saa kuvat käyttöönsä kertakäyttöoikeudella.


KUVIEN TOIMITUSEHDOT  

Käyttöoikeus: Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttöoikeus. Oikeutta ei  saa myydä eikä siirtää edelleen. Lapin maakuntamuseon tai säilytyksessä olevan kokoelman nimi ja kuvaaja on mainittava kuvan yhteydessä ellei toisin sovita. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvien käytössä.

Kuvien palautus: Kuvat, joita asiakas ei käytä, on palautettava viimeistään kolmen viikon kuluttua   lähetteen päivämäärästä ellei toisin ole sovittu. Käytetyt kuvat on palautettava heti käytön jälkeen. Asiakkaan on ilmoitettava kuvien palautuksen   yhteydessä jokaisen kuvan todellinen käyttö.

Kuvien vahingoittuminen ja katoaminen: Kuvat katsotaan toimitetuksi silloin, kun ne on toimitettu postiin, annettu asiakkaalle tai muutoin toimitettu tilaajalle. Käyttökelvottomiksi pilaantuneista tai kadonneita kuvista veloitetaan kuvan valmistuskustannukset + 34 €.

Julkaisut: Tekijä on velvollinen luovuttamaan korvauksetta Lapin maakuntamuseon kirjastoon yhden kappaleen julkaisua, jonka laatimisessa on käytetty museon kokoelmia.

Maksut: Lapin maakuntamuseo perii kuvien käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Hintaan sisältyy pakkaus- ja postikulut. Maksuehto on 14 päivää netto. Arvonlisävero lisätään hintoihin. Pienlaskutuslisä on 7,00 €, jos lasku on alle 14,00 €. Viivästyskorko on 16 %. Työn tilaajalta voidaan vaatia etumaksua ennen tilauksen valmistamista tai toimittamista.

Toimitusaika: 1-20 kuvaa käsittävien tilausten toimitusaika on 14 työpäivää ja yli 20 kuvan tilaukset sopimuksen mukaan. Jos kuvat halutaan valmiiksi lyhyemmässä ajassa peritään 50 %:n kiireellisyyslisä.

Lapin maakuntamuseon kuvapalveluhinnasto liitteenä alla.

Kuvapalveluhinnasto
Nimi
Kuvahinnasto_LMM_2011.pdf (50,7 kB)