• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Esineet

Lapin maakuntamuseon esinekokoelmissa on 20 000 objektia. Esinekokoelmat muodostuvat ajallisesti pääosin toisen maailmansodan ja sen jälkeisen ajan aineistosta. Esinekokoelmat sisältävät laajasti museon toimialueen kulttuureihin liittyvää aineistoa, kuten arkisia käyttötavaroita, vaatetusta, kalastus- ja metsästysvälineitä, matkamuistoja, teknisiä laitteita, kulkuvälineitä, talviurheiluvälineitä jne. Esineitä on useista toimialueen kunnista, mutta pääpaino on Rovaniemen alueella. Osa esineistöstä on nähtävissä verkossa Lapin maakuntamuseon kokoelmaselaimessa.

Rovaniemen talonpoikainen esineistö ennen 1940-lukua on tallennettuna etupäässä Rovaniemen kotiseutumuseoon. Metsätyöhön liittyvä aineistoa löytyy Lapin metsämuseosta.

Arkeologisia maalöytöjä on Lapin maakuntamuseolla näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten. Niitä säilytetään omana kokonaisuutena luonnontieteen yksikön tiloissa. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja luetteloinnin jälkeen Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Museolla säilytettävään aineistoon kuuluu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle kuuluva kiviesinekokoelma ja Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia.

Esineitä on mahdollista nähdä ja tutkia, kunhan käynnistä sopii etukäteen.


0455_00017_01.jpg0339_00016_01.jpg 
Kuva: Koristepeikot ja teatterinukke.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat. 

Yhteystiedot
Lapin maakuntamuseo:

Hanna Kyläniemi
etunimi.sukunimi
@rovaniemi.fi
puh. 016 322 2853

Rovaniemen kotiseutumuseo:

Juhani Pöykkö
etunimi.sukunimi
@pp.inet.fi
puh. 050 325 2017


Lapin maakuntamuseo, esihistoria:

Hannu Kotivuori
etunimi.sukunimi
@rovaniemi.fi
puh. 016 322 2854