• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Rakennukset

Rovaniemen nykyinen keskusta oli 1900-luvun alussa puurakenteinen kirkonkylä. 1930-luvun lopulla kauppalaan nousi useita kivirakennuksia. Vain muutama sotia edeltävä rakennus on enää jäljellä. Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä esillä olevasta kauppalan pienoismallista vuodelta 1939 voi tutustua kadonneeseen Rovaniemeen.  Pienoismalliin liittyvä visuaalinen tietokanta Talojen tarinat kertoo 30 tontin ja kaupunkikuvan muutoksista.

 Inventoinnit ja rakennushistoriaselvitykset

Rakennuksista kerätään tietoa valokuvaamalla, haastattelemalla ja arkistotutkimuksin. Inventointityötä on tehty sekä Lapin maakuntamuseossa että kaupungin kaavoitusosastolla.

”Katoava Rovaniemi” – vanhan rakennuskannan inventointi 1984–1986 on loppuunmyyty julkaisu, jossa esitellään sekä ennen vuotta 1944 pystytettyjä rakennuksia että jälleenrakennuskauden rakennuskantaa. Inventoinnin alkuperäisaineistoa säilytetään Lapin maakuntamuseossa.

Maakuntamuseo tuotti arkkitehti Ferdinand Salokankaan Rovaniemelle suunnittelemista rakennuksista "Tähtiä kauppalassa" -näyttelyn vuonna 2007. Näyttelyä voi kysyä lainaan museolta näyttelyamanenssi Tuija Alariestolta ( puh. 040 734 1060 ja tuija.alariesto(at)rovaniemi.fi ).  Salokankaan-asuin_-ja-ateljeetalo.jpgSalokankaan-asuin_-ja-ateljeetalo_2.jpg
Kuva: F. Salokankaan arkkitehtuuria, asuin- ja ateljeetalo, Karhunkaatajantie 24.
Kuvaaja Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

 

Kulttuuriympäristön ja rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten selvityksiä on tehty kaavoituksen yhteydessä (esimerkiksi vanhasta kauppalantalosta, Korkalovaaran koulusta, ns. Teräksen talosta) ja osaan niistä voi tutustua kaavatorilla. Kannattaa muistaa erityisesti Rovaniemen keskustan osayleiskaavan Kulttuuriympäristön selvitys. Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolta on lainattavana Katoava Rovaniemi -julkaisu sekä lukuisia kaavoituksen yhteydessä tehtyjä rakennusten inventointeja ja selvityksiä. Lappi-osaston lehtileikekokoelmassa on lehtikirjoituksia eri vuosikymmeniltä Rovaniemen rakennuksista ja rakentamisesta.

Vuosina 2004–2008 Lapin alueella toteutettiin Lapin ympäristökeskuksen hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen toimesta kulttuuriympäristöinventointi, jossa inventoitiin kaikkiaan lähes 5000 kohdetta ja yli 10 000 yksittäistä rakennusta. Hankkeessa inventoitiin Rovaniemen (entisen kaupungin ja maalaiskunnan) alueelta yhteensä 345 kohdetta ja 1065 yksittäistä rakennusta. Inventointitiedoista voi kysyä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY:n) Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen alueidenkäyttöyksiköstä.

Museoviraston laatimaan inventointiin "Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt" (RKY) on Rovaniemeltä valittu kaikkiaan 16 kohdetta. 

 

Maanmittausten asiakirjat

Rovaniemellä toteutettiin isojako 1800-luvun jälkipuolella. Lapin maanmittaustoimistossa on siltä ajalta lähtien maanmittaustoimitusten karttoja ja asiakirjoja, joita pääsee tutkimaan ja katsomaan mikrofilmeiltä. Asiakirjojen liitteissä voi olla tietoja myös rakennuksista.

 

Rakennuspiirustukset

Rovaniemeä koskevat rakennuspiirustukset säilytetään kaupunginarkistossa, mutta niihin pääsee tutustumaan Rakennusvalvontatoimistossa. Aineiston katsomisesta on sovittava etukäteen,  yhteydenotot hallintosihteeri Kaisu Huhtaloon (puh. 016-322 8081) tai hallintosihteeri Marita Kuoksaan ( puh. 016 322 6348).

 

 

Yhteystiedot
Lapin maakuntamuseo:

amanuenssi Heidi Pelkonen
etunimi.sukunimi
@rovaniemi.fi
puh. 016 322 2791

Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut/maankäyttö:

Kaupunginarkkitehti
Sipi Hintsanen
etunimi.sukunimi
@rovaniemi.fi
puh. 050 5626314

tai

kaavoituspäällikkö
Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi
@rovaniemi.fi
puh. 040 5789283 
Lapin maanmittaustoimisto:

kirjaamo.lappi
@maanmittauslaitos.fi
puh. 029 530 1134