Etusivu>Palvelut>Kulttuuripalvelut>Museot>Lapin maakuntamuseo>Museo-opetus>100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn työpajat 2017
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

100 esinettä, 100 kuvaa - Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa

(ks. tästä myös näyttelyn aineistolistaus)


NÄYTTELYYN LIITTYVÄÄ TYÖPAJATOIMINTAA TARJOLLA 14.3.2017 ALKAEN (vko 11)

Varaa ryhmällesi sopivin aika, työpajoja tarjolla viikosta 11 eteenpäin klo 9-16 välisenä aikana.
Työpajat ovat maksuttomia Rovaniemen alueen kouluille ja oppilaitoksille.

Työpajaohjaajina toimivat näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto ja opas-valvoja Ami Kallo.

Varaukset: 
tuija.alariesto@rovaniemi.fi tai puh. 040 734 1060
ami.kallo@rovaniemi.fi tai puh.  040 502 7572

*****

Suomi juhlistaa vuonna 2017 sadan vuoden itsenäisyyttään. Juhlavuoden kunniaksi Lapin maakuntamuseolla on esillä 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttely, joka kertoo Rovaniemen ja rovaniemeläisten historiasta vuosien 1917–2017 välillä sadan esineen ja sadan kuvan kautta. 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttely on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Jokaiselta vuosikymmeneltä on esillä Lapin maakuntamuseon kokoelmista valokuvia, arkistoaineistoa ja esineistöä kertomassa Rovaniemen ja sen asukkaiden historiasta. Samalla pohditaan museon perustoimintaa erityisesti kokoelmatyön kannalta. Mitä aineistoja kokoelmista löytyy viimeisen sadan vuoden ajalta? Miksi juuri nämä asiat ovat tallentuneet ja mitä ne kertovat? Yksi tärkeä asia on myös tunnistaa ns. mustat aukot, eli asiat tai ilmiöt, jotka syystä tai toisesta eivät ole tallentuneet kokoelmiin.

Museoiden kokoelmat kertyvät pääosin lahjoittajien kautta. Näyttelyssä tuodaan esille myös lahjoittajien merkitys koko yhteisen historiamme tallettajina. Museoiden kokoelmiin tallentuvat aineistot ovat arvokkaimmillaan silloin, kun niiden kontekstitiedot ja tarinat jäävät myös tulevien sukupolvien tietoon. Tarinat ja muistelut ovat tärkeä osa myös tätä näyttelyä.

Näyttely on esillä Lapin maakuntamuseon vaihtonäyttelysalissa Arktikumissa 14.1.2018 saakka.

 

*****

TYÖPAJAT:

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE!
- Vanhat esineet ikkunoina menneisyyteen

Kenelle: 1. - 4. lk
Kesto: noin 45-60 min

Käydään läpi museon perustehtävää kulttuurihistorian tallentajana ja esittäjänä. Tutustutaan näyttelystä löytyviin vanhoihin, osin arkisiinkin esineisiin ja pohditaan yhdessä mitä ne kertovat rovaniemeläisten historiasta ja mietitään kuinka täällä on ennen eletty.

Tavoite: Ymmärretään museoiden tehtävä yhteiskunnassa aineellisen kulttuurihistoriamme säilyttäjänä. Tutustutaan Rovaniemen historiaan. Opastuksen jälkeen oppilaat tekevät esinetutkimukseen liittyvän tehtävän näyttelytilassa.

 

*****

KERTOVATKO MUSEON NÄYTTELYT AINA TOTUUDEN? 
- Museonäyttelyt monilukutaidon oppimisalustana

Kenelle: 5. - 6. lk
Kesto: noin 45-60 min tai sopimuksen mukaan  

Museon näyttelyt ovat tekijöidensä arvovalintoihin perustuvia. Näyttelyt pyritään kokoamaan siten, että ne kertoisivat mahdollisimman objektiivisesti historiallisista tapahtumista ja aiheista. Kuinka tässä onnistutaan?

Käydään läpi 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn sisältöjä ja tutkitaan yhdessä mitä eri lähteitä historian kerronnassa on näyttelyssä käytetty. Tarkastellaan näyttelyä kriittisesti; miksi joistain asioista on puhuttu, miksi jotkut asiat ovat päätyneet esille? Mitä näyttelystä puuttuu ja miksi? Mietitään myös yhdessä museoesineiden aitoutta ja niiden arvoa. Näyttelykierroksen aikana Rovaniemen historian päälinjat tulevat tutuiksi.  
 
Tavoite: Opitaan lukemaan museon näyttelyiden sisältöjä kriittisesti, kehitetään monilukutaitoa ja harjoitellaan eri lähdetyypeistä koostuvien historiallisten asioiden yhdistelyä.


*****

MISTÄ MIE OIKEIN OON?
- Identiteettityöpaja

Kenelle: yläkoulut, lukiot, toisen asteen oppilaitokset ja aikuisryhmät
Kesto: noin 70 min tai sopimuksen mukaan

Tässä työpajassa käydään läpi 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn teemoja erityisesti esillä olevien henkilötarinoiden kautta. Samalla pohditaan mistä historiallisista ilmiöistä tai historian vaiheista henkilöiden elämäntarinat kertovat.

Näyttelykierros avaa Rovaniemen historiaa erityisesti mikrohistoriallisesta näkökulmasta. Kierros antaa eväitä pohtia yhdessä mitä tarkoittaa olla rovaniemeläinen? Onko rovaniemeläisillä omaa kulttuuria? Mitkä tekijät ovat muovanneet Rovaniemestä sellaisen kuin se nykyään on?

Kulttuuri-identiteetti tarkoittaa sen mieltämistä, mihin kulttuurisesti kuuluu, mikä tuntuu ”omalta”. Vahva kulttuuri-identiteetti ja omien juurien tunnistaminen auttaa ihmistä hyväksymään myös muita kulttuureja. Lisäksi historiallisten linjojen ymmärtäminen helpottaa myös oman elämän asettumista historialliseen jatkumoon.  

Työpajassa pohditaan sekä yksilön identiteetin muotoutumista että kulttuuri-identiteetin rakentumista. Mietitään myös sitä, missä menee vahvan kansallisen kulttuuri-identiteetin ja nationalistisen kulttuuri-identiteetin hienon hieno raja.

Tavoite: Vahvistaa tietoisuutta omasta paikastaan osana kulttuurihistoriallista jatkumoa ja antaa eväitä identiteetin rakentamiseen. Opitaan tiedostamaan omaa kulttuurisidonnaisuutta ja sen mukanaan tuomia ajatus- ja käyttäytymismalleja.

 

 

100E100K_LMM_600pxlev.jpg

 

 

Lisätietoja:
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
tuija.alariesto(at)rovaniemi.fi
040 734 1060
Lapin maakuntamuseo, Arktikum, Pohjoisranta 4, 96100 Rovaniemi