• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

WIR WAREN FREUNDE - OLIMME YSTÄVIÄ
- SAKSALAISTEN JA SUOMALAISTEN KOHTAAMISIA LAPISSA 1940—1944


NÄYTTELYYN LIITTYVÄÄ TYÖPAJATOIMINTAA TARJOLLA 1.9.–30.10.2015

 Varaa ryhmällesi sopivin aika, työpajoja tarjolla maanantaista perjantaihin klo 8-16 välisenä aikana.
 Työpajat ovat maksuttomia Rovaniemen alueen kouluille ja oppilaitoksille.

Varaukset: Hanna Lääperi, email: hanna.laaperi(at)rovaniemi.fi tai puh. 040 734 1060
Työpajaohjaajina toimivat näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto ja museopedagogian harjoittelija (LaY) Hanna Lääperi.

*****

Vuoden 1940 syksyllä Lapin rautatieasemilla ja Jäämerentiellä alkoi näkyä vieraita kieliä puhuvia sotilaita. Lappilaiset ihmettelivät univormuihin pukeutuneita Saksan armeijan sotilaita. Lapissa oli enimmillään 220 000 saksalaista, ja yksistään Rovaniemen kauppalan alueella eleli vuosien ajan arviolta 6000 henkilöä.

Neljä vuotta kestänyt yhteiselo päättyi dramaattisesti Lapin tuhoutumiseen syksyllä 1944.

Millaista elämä oli saksalaisaikana? Kuinka se muutti Rovaniemen kauppalan elämää, mitä siitä on jäljellä nykyään – ja miksi on tärkeää muistaa mitä tapahtui?

*****

TYÖPAJAT:

VIHAPUHEEN JUURILLA - MISTÄ OIKEIN ON KYSE?
- Käsitetyöpaja

Kesto: 90 min (kaksoistunti)
Ryhmän koko: max. 30

Vihapuhe, uusnatsit, äärioikeiston nousu… – Ymmärrätkö käsitteet? Mistä oikein on kyse?

Työpajassa sukelletaan saksalaisaikanäyttelyssä esiintyviin erilaisiin käsitteisiin ja avataan niitä keskustellen. Käymme läpi käsitekortteja käyttäen mm. seuraavia sanoja: vihapuhe, natsismi, rasismi, äärioikeisto, rotuoppi, propaganda jne. Sanat nousevat opastetun kierroksen aikana esiin, ja pysähdymme keskustelemaan syvällisesti kunkin käsitteen merkityksestä näyttelyn sopivimmassa kohdassa.

Työpajan tavoite on laajentaa tietoutta toisen maailmansodan aikana nousseen kansallissosialistisen natsi-ideologian taustoista, ilmenemisestä ja seurauksista. Samalla tutustumme siihen kuinka saksalaisaika näkyi Rovaniemellä ja Lapissa.

 *****

SAKSALAISAJAN RAUNIOILLA 
- Kulttuuriympäristön muutoksia Rovaniemellä saksalaisaikana ja sen jälkeen

Kesto: 90 min (kaksoistunti)
 Ryhmän koko: max. 30

Saksalaisaikana Rovaniemen kauppalan alueelle asettui asumaan noin 6000 vierasmaalaista. Kauppala ja sen ympäristö muuttui, kasvoi ja kehittyi vuosien ajan. Parakkirakentaminen muutti kauppalan näkymiä ja saksalaiset rakensivat kaupunkimaista infrastruktuuria alueelle.

Syksyllä 1944 kaikki muuttui kun Rovaniemi tuhoutui lähes täysin Lapin sodan alkaessa.

Työpajan aluksi katsomme koskettavan ”Liekkimeren jälkeen” - kuvaesityksen Rovaniemen tuhosta. Tämän jälkeen tutustumme Rovaniemen kauppalaan 1939 perusnäyttelystä löytyvän pienoismallin avulla. Lopuksi teemme kierroksen Olimme ystäviä -näyttelyssä keskittyen erityisesti siihen kuinka saksalaisaika näkyi kauppalan ympäristössä, kaupunkikuvassa ja ihmisten arjessa. 

Työpajan tavoitteena on avata huomioimaan jokapäiväisessä kulttuuriympäristössämme olevaa ajallista kerrostumaa. Saksalaisaikaraunioita löytyy runsaasti esimerkiksi Ounasvaaralta; betonijäänteet eivät olekaan enää pelkkää romua, vaan osa menneisyyttä.

Lisätehtävä: Halutessaan oppilaat voivat opettajan johdolla jatkaa työpajan teemoja tutustumalla oman koulun lähiympäristöstä löytyviin jäänteisiin, raunioihin tms. ja dokumentoida niitä haluamallaan tavalla.

*****

ASEVELJEYS – YSTÄVYYS – RAKKAUS
 - Ihmisten välisistä moninaisista suhteista saksalaisaikana Rovaniemellä ja Lapissa

Kesto: noin 60 min (yksi oppitunti)
Ryhmän koko: max. 30

Tarkastellaan näyttelyssä olevien esineiden ja aikalaislähteiden valossa eri kulttuurista peräisin olevien ihmisten välisiä suhteita, eroavaisuuksia ja vaikuttimia. Paneudutaan erityisesti näyttelyssä esillä oleviin kirjeisiin, arkistolähteisiin ja historiallisiin valokuviin.

Pohditaan seuraavia kysymyksiä: Mitä lähteet kertovat aikalaisten ajatuksista? Kuinka erilaiset historialliset lähteet muodostavat yhdessä kuvaa ihmisten välisistä kanssakäymisistä? Kuinka lähteitä voidaan tulkita –ja kuka tulkintoja tekee?

Mediakasvatuksellisena tavoitteena on kehittää oppilaan monilukutaitoa näyttelyn ja siellä olevien esineiden kautta. Opetellaan median vastaanottamisen ja valinnan taitoja.

 

Lisätietoja:
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
tuija.alariesto(at)rovaniemi.fi
040 734 1060
Lapin maakuntamuseo, Arktikum, Pohjoisranta 4, 96100 Rovaniemi