• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Kulttuuripalvelut

Oivaltavia hetkiä museon oppimispoluilla

Pohjosenporukkaa.jpg
Pohjosen porukkaa – laukkuarvoituksen oppimismateriaalia. Kuva: Jonna Mölläri.

Oppimispolut ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä. Polkuja on suunniteltuja eri luokka-asteille. Ne soveltuvat moniin oppiaineisiin ja syventävät monipuolisesti peruskoulun opetusta.

Polut sisältävät tehtäväosioita maakuntamuseon perusnäyttelyssä sekä Arktikumin luokkahuoneessa. Polkuihin kuuluu myös pedagogista aineistoa, joka on luokkahuoneen peda-kaapissa. Luokkahuone ja peda-kaappi on varattava luokan käyttöön ennen tulevaa vierailua Arkti­kumin asiakaspalvelusta puhelimitse 016-322 3260.

Opettajan tulee tutustua polun sisältöön, peda-kaapin aineistoon ja museon perusnäyttelyyn ennen varsinaista museovierailua. Varmista asiakaspalve­lusta, että luokkahuone on vapaana myös tutustumiskäynnilläsi, jolloin pääset tutustumaan peda-kaappiin.

Oppimispolkujen ohjeet löytyvät sivun oikeasta reunasta pdf-tiedostoina.

Alakoulu

Kauan eläköön esine!
Kenelle: 1.–4.lk.
Kesto: 45–60 minuuttia.

Polulla tarkastellaan museon perusnäyttelyssä neljää esinettä, joilla jokaisella on oma tarinansa ja syynsä olla museossa. Opettajan kertomien tarinoiden kautta oppilaat pääsevät pohtimaan, mitä merkityksiä esineillä voi olla. Samalla museon tehtävät ja museo rakennuksena tulevat tutuiksi. Polun päätteeksi vertaillaan ja kosketellaan esine- ja materiaalipareja Arktikumin luokkahuo­neessa. Havainnollisesti ja keskustellen oppilaille selviää, miksi esineet ovat suojassa museon vit­riineissä.


Mystiset heimot
Kenelle: 3.–4.lk
Oppiaineet: ympäristö- ja luonnontieto, musiikki, äidinkieli
Kesto: 75–90 min

Oppimispolun pohjana toimivat vanhat uskomukset Suomessa eläneistä muinaisista heimoista. Näiden heimojen esi-isät ovat olleet uskomusten mukaan hirvi, karhu, joutsen ja mahdollisesti hylje. Polku perehdyttää oppilaat elämyksellisellä tavalla näihin eläimiin ja muinaisiin aikoihin, jol­loin eläimien ja ihmisten koettiin olevan yhtä sukua. Polulla sekoitetaan faktaa ja fiktiota. Oppilaat toimivat polulla heimojen jäseninä. Tarinallisten ja toiminnallisten tehtävien kautta oppi­laat pääsevät muun muassa luomaan heimonsa tunnuskappaleen ja testaamaan eläintenäänten tuntemustaan.


Mikä-mikä-menneisyys – tutkijatyöpaja
Kenelle: 5.–6.lk
Oppiaineet: historia
Kesto: 60–90 minuuttia

Tutkijatyöpaja johdattaa oppilaat esihistorian ja historian tutkimiseen. Työpajassa perehdytään arkeologin ja historiantutkijan työhön. Oppilaat tutkivat ja tulkitsevat muun muassa arkeologisia löytöjä, vanhoja valokuvia ja erilaisia kertomuksia samasta tapahtumasta. Tutkimisen lisäksi museon näyttelyssä herätellään oppilaissa ajatuksia museon merkityksestä, lähihistoriasta ja siitä, mitä meidän ajastamme jää jäljelle.


Kiehtova kulttuurimatka
Kenelle: 5.–6.lk
Oppiaineet: historia, kuvataide, ympäristö- ja luonnontieto
Kesto: 90 minuuttia tai noin 30 min/pysäkki  

Kulttuurimatkapolulla perehdytään Rovaniemen seudun pyynti-, kylä- ja kaupunkikulttuuriin kol­mella pysäkillä. Aiheeseen syvennytään pienoismallien äärellä monipuolisten tehtävien kautta. Oppilaat pääsevät muun muassa tunnustelemaan kivikautisia materiaaleja ja esineitä, eläytymään keskiaikaisen kylän elämään ja tutkimaan kaupungin rakennuksia taskulampuilla.

 

Yläkoulu

Pohjosen porukkaa – laukkuarvoitus
Kenelle: 7.–9.lk
Oppiaineet: historia, äidinkieli, kuvataide, maantieto ja biologia
Kesto: 75–90 minuuttia 

Laukkuarvoituksessa oppilaat tutkivat viiden Lapissa eri aikoina eläneen kuvitteellisen henkilön laukkua. Jokainen ryhmä paneutuu tutkien, havainnoiden ja eläytyen yhden henkilön elämään. Ryhmien tarkoitus on selvittää ja luoda laukun sisällön sekä museon perusnäyttelyn avulla laukun­omistajan henkilöllisyys. Heidän on myös selvitettävä, millä aikakaudella tai vuosikymmenellä lau­kunomistaja on elänyt ja millaista elämä tuohon aikaan on ollut.